Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Stambeni krediti sa fiksnom kamatnom stopom

Krediti indeksirani u EUR

Stambeni kredit indeksiran u EUR sa fiksnom kamatnom stopom, za klijente sa prijemom zarade u Eurobank Direktnoj

Karakteristike kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: Dinarski kredit indeksiran u EUR, kredit se realizuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Nominalna kamatna stopa: 4,99% fiksna, godišnja
 • Efektivna kamatna stopa (na dan 10.05.2024. godine): od 5,23%
 • Učešće: minimum 20% od kupoprodajne vrednosti nekretnine*
 • Maksimalni iznos kredita: do 250.000 EUR
 • Period otplate: do 240 meseci
 • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
 • Sredstva obezbeđenja - 2 menice, Hipoteka I reda u skladu sa Zakonom o hipoteci na nekretnini koja se kupuje ili drugoj odgovarajućoj nekretnini, osiguranje nepokretnosti.
 • *Napomena: Nakon podnošenja dokumentacije o zaposlenju i nekretnini, Banka vrši proveru ispunjenosti kreditnih kriterijuma i donosi odluku o minimalnom iznosu učešća potrebnom za realizaciju stambenog kredita.

  Reprezentativni primer stambenog kredita bez NKOSK-a sa fiksnom kamatnom stopom*

  Karakteristike kreditaStambeni kredit bez NKOSK-a sa fiksnom kamatnom stopom
  Valuta kredita**Dinarski kredit indeksiran u EUR
  Kupoprodajna cena37.500 EUR
  Učešće 20%7.500 EUR
  Iznos kredita30.000 EUR
  Rok otplate240 meseci
  Naknada za obradu zahteva0%
  Iznos mesečne rate199 EUR
  Ukupno za otplatu48.952 EUR
  NKS***fiksna, godišnja4,99%
  EKS**** na dan 10.05.2024.5,59%

  *Primer se odnosi na klijente sa prijemom zarade u Eurobank Direktnoj.

  **Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

  ***Nominalna kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita.

  ****EKS je obračunat na dan 10.05.2024. U obračun EKS ulaze i troškovi definisani od strane nadležnih institucija, na čiju visinu banka nema uticaja, a poznati su u trenutku oglašavanja:

  Reprezentativni primer stambenog kredita Bez NKOSK-a sa fiksnom kamatnom stopom*

  Pregled troškova (RSD)Stambeni kredit bez osiguranja kod NKOSK-a
  Menica x 2100 RSD (50 RSD po menici)
  Osnovni izvestaj kreditnog biroa246 RSD
  Overa založne izjave10.800 RSD
  Osiguranje nepokretnosti- godišnje40 EUR (u RSD protivvrednosti)
  Izdavanje lista nepokretnosti540 RSD
  Procena vrednosti nepokretnosti14.000 RSD
  Upis hipoteke26.060 RSD

  Životno osiguranje je opciono osim za klijente sa rizičnim zanimanjima. LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže. U skladu sa Odlukom NBS- a od septembra 2024.godine, naknada za prevremenu otplatu kredita se ne naplacuje do 31.12.2024.godine. Nakon 31.12.2024. godine, naknada za prevremenu otplatu se obračunava 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanaest meseci veći od 1.000.000 dinara.

  Povezana dokumenta

  Top