Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Posebna ponuda stambenih kredita za kompleks Novi Dorćol

Eurobank Direktna je posebno prilagodila svoju ponudu stambenih kredita potrebama savremenih korisnika koji tragaju za modernom oazom u samom srcu Beograda.Potražite Vaš razlog za osmeh u novom domu u okviru stambeno - poslovnog kompleksa Novi Dorćol

  • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
  • Valuta kredita:Dinarski kredit indeksiran u EUR, kredit se realizuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
  • Učešće: minimum 20% od kupoprodajne cene
  • Period otplate:do 360 meseci
  • Sredstva obezbeđenja -  2 menice, hipoteka I reda u skladu sa Zakonom o hipoteci na nekretnini koja je predmet adaptacije ili drugoj nekretnini ukoliko je procenjena vrednost minimalno 30% iznad vrednosti radova navedenih u Predmeru i predračun radova. ,osiguranje nepokretnosti.

Povezana dokumenta

Top