Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Dozvoljeno prekoračenje računa

Imate povremenu potrebu za određenom sumom novca mimo Vaših mesečnih primanja? Želite da Vam je ona uvek na raspolaganju, ali i da možete da je vraćate dinamikom koja Vama odgovara? Onda je dozvoljeno prekoračenje računa pravo rešenje za Vas! Zahtev za Dozvoljeno prekoračenje računa možete podneti već nakon prijema prve plate, odnosno penzije, preko tekućeg računa u Eurobank Direktnoj.

KARAKTERISTIKE:

  • Maksimalni iznos: Do dve mesečne zarade/penzije
  • Period otplate: Do 24 meseca
  • Nominalna kamatna stopa: 33,50% (EKS od 39,79%) za zaposlene i 25% (EKS od 28,55%) za penzionere, korisnike paketa Zlatne Godine

REPREZENTATIVNI PRIMER:

1) Za zaposlene

Iznos dozvoljenog prekoračenja računa

Period otplate

u mesecima

Naknada za obradu

NKS

Ukupan iznos koji bi klijent vratio u toku 12/24 meseci ukoliko bi koristio dozvoljeno prekoračenje računa u punom iznosu svih 12/24 meseci

EKS*

65.000 RSD

12

0 RSD

33,50% fiksna

87.373 RSD

40,44%

65.000 RSD

24

0 RSD

33,50% fiksna

109.511 RSD

40,21%

*u EKS su uračunati trošak menice (50 RSD) i izveštaj kreditnog biroa (246 RSD)

2) Za penzionere, korisnike paketa Zlatne Godine

Iznos dozvoljenog prekoračenja računa

Period otplate

u mesecima

Naknada za obradu

NKS

Ukupan iznos koji bi klijent vratio u toku 12/24 meseci ukoliko bi koristio dozvoljeno prekoračenje računa u punom iznosu svih 12/24 meseci

EKS*

65.000 RSD

12

0 RSD

25 % fiksna

81.772 RSD

29,12%

65.000 RSD

24

0 RSD

25 % fiksna

98.293 RSD

28,88%

*u EKS su uračunati trošak menice (50 RSD) i izveštaj kreditnog biroa (246 RSD)

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1) Za zaposlene

  • Lična karta
  • Overena potvrda o zaposlenju i visini primanja

2) Za penzionere

  • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili PIO uverenje o prijemu poslednje tri penzije
  • Izvod po računu

Povezana dokumenta

Top