Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Okvirna linija

Uvek dostupan novac i potpuna kontrola troškova! Okvirna linija je pravi proizvod za Vas!

Opis proizvoda:

 • Šta je Okvirna linija i kome je namenjena? Okvirna linija je namenjena svima koji imaju česte potrebe za obrtnim sredstvima i dokumentarnim proizvodima (garancije, akreditive, pisma o namerama). Pruža mogućnost povlačenja kredita sa anuitetnom otplatom, revolving kredit i dokumentarne proizvoda u okviru odobrenog limita.
 • Kako se koristi Okvirna linija? U zavisnosti od kreditne sposobnosti odobrava se limit u okviru kog imate mogućnost da na jednostavan način koristite različite proizvode shodno svojim potrebama. Za povlačenje kredita sa anuitetnom otplatom i/ili revolving kredit i/ili dokumentarnog proizvoda dovoljno je samo podneti odgovarajući zahtev u najbližoj ekspozituri, bez komplikovanih procedura.
 • Koji su benefiti Okvirna linije?
  • Sigurnost: Sredstva uvek raspoloživa i dostupna. Odobren limit u svakom trenutku možete iskoristiti za plaćanje i izmirenje obaveza.
  • Dostupnost: U slučaju hitnog tendera, za svega nekoliko radnih dana iz raspoloživog limita možete dobiti potrebnu garanciju i pisma o namerama.

Karakteristike Okvirne linije:


 • Korisnici proizoda: Preduzetnici i pravna lica sa rasponom godišnjih prihoda u rasponu od 200.000 EUR do 2.500.000 EUR
 • Namena: Obrtna sredstva i/ili za garancije, pisma o namerama i akreditive.
 • Iznos: do 400.000 EUR za kredite indeksirane u valuti EUR odnosno u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za kredite u valuti RSD
 • Rok: do 60 meseci (pojedinačni dokumentarni proizvodi mogu imati i duži period raspoloživosti od perioda raspoloživosti Okvirne linije)
 • Valute: Okvirna linija se odobrava u RSD i indeksirano u valuti EUR

Osnovna sredstva obezbeđenja:
 • menice firme,
 • lične menice vlasnika.

Dodatna sredstva obezbeđenja:

 • jemstva pravnih, fizičkih lica, preduzetnika
 • depozit pravnog lica, fizičkog lica, preduzetnika
 • hipoteka i reda na nepokretnost,
 • zaloga na pokretnim stvarima.

Za sve dodatne informacije pozovite već danas naš besplatni Kontakt centar broj 0800 1111 44/opcija 5, putem kojeg možete zakaziti sastanak sa nekim od naših Savetnika za biznis u rasprostranjenoj mreži ekspozitura Eurobank Direktne širom Srbije ili aplicirajte on line ili pošaljite e-mail na Eurobank-SmallBusinessBanking@eurobank-direktna.rs.

Napomena: U skladu sa preporukom Narodne banke Srbije, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih u stranoj valuti nosi kursni rizik – u slučaju povećanja vrednosti (jačanja) dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju smanjenja vrednosti (slabljenja) dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći. Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u valuti EUR menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog EURIBOR-a.Kamatna stopa kod kredita u valuti RSD menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog BELIBOR-.a

Top