Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Eurobanka - članica Saveta stranih investitora

Eurobanka je članica Saveta stranih investitora i aktivno participira u svim njegovim aktivnostima.

FIC je osnovan kao neprofitna poslovna asocijacija stranih intestitora, sa jasnom misijom: “Da zajedno sa Vladom doprinese unapredjenju investicione klime u sredini u kojoj posluju strane i domaće kompanije.“

Cilj FIC-a je da reprezentuje i zastupa zajednički interes svojih članova pred Vladom Srbije i drugim organizacijama. Svoje članove informise o poslovnoj atmosferi u Srbiji i pruža im mogućnost za razmenu iskustva.

Ciljevi FIC-a

  • Poboljšanje klime za razvoj investicija i poslovanja u Srbiji u vidu konkretnih reformskih predloga;
  • Stimulacija direktnih stranih investicija;
  • Unapređenje komunikacije između FIC-a i Vlade Srbije;
  • Prevazilaženje teškoća koje se dogadjaju u poslovanju stranih investitora;
  • Povezivanje sa ostalim organizacijama stranih investitora u regionu Centralno-istočne Evrope radi razmene iskustva;
  • Razmatranje konkretnih načina u cilju podržavanja regionalnih poslovnih operacija;
  • Protok informacija između članova FIC-a i Vlade.

Za više informacija o Savetu stranih investitora u Srbiji posetite www.fic.org.rs, ili ih direktno kontaktirajte na:

Foreign Investors Council
Svetogorska 37, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 303 5550
Faks: +381 11 303 5560
e-mail: office@fic.org.rs

Top