Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Krediti

Eurobank Direktna kao članica Eurobank Grupe je fokusirana na podršku razvoju Malog biznisa u čitavom regionu

U cilju podsticanja održivog razvoja i stimulisanja Malog biznisa kao najviše zastupljenog segmenta u privredi naše zemlje, Eurobank Direktna svojim klijentima sa godišnjim prihodom do 2.500.000 EUR nudi širok izbor kreditnih proizvoda. U zavisnosti od visine godišnjeg prihoda, proizvode nudimo dvema vrstama naših klijenata:

Mikro preduzećima, odnosno preduzećima i preduzetnicima čiji zvanični godišnji prihod ne prelazi 200.000 EUR indeksirano u dinarima.

Malim preduzećima, odnosno preduzećima i preduzetnicima čiji zvanični godišnji prihod nije manji od 200.000 EUR i ne prelazi 2.500.000 EUR indeksirano u dinarima.

Dođite i mi ćemo dati odgovor na sva Vaša pitanja u vezi finansija, razvoja i uspeha Vašeg Malog biznisa!


Top