Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Aplikacija za kupoprodaju deviza  

Eurobank Direktna je klijentima stavila na raspolaganje inovativnu EuroDirektFx aplikaciju namenjenu pravnim licima, koja obezbeđuje direktan uvid u finansijsko tržište za kupoprodaju deviza.Jednostavna i brza, ova aplikacija je od značajne pomoći korisnicima prilikom svakodnevne interakcije na deviznom bankarskom tržištu.

Aplikacija EuroDirektFx je dizajnirana tako da, za razliku od tradicionalnog prikaza statičke kursne liste Banke, korisniku prikazuje promenu tržišnih kurseva u realnom vremenu i nudi mu mogućnost kupovine deviza po željenom kursu.

Sa ponosom Vam predstavljamo i ostale prednosti aplikacije EuroDirektFx:

  • Kursevi su modelirani i kreirani za svakog pojedinačnog klijenta, uz afirmaciju saradnje i istorije poslovanja.
  • Platforma za trgovanje koja prati promene kursa na međubankarskom tržištu u relanom vremenu
  • Korisnik ima obezbeđenu funkcionalnost i kreiranja naloga kupoprodaje deviza po zadatom, željenom kursu koji se potvđuje istog momenta kada tržište dostigne naznačeni nivo kursa
  • Informaciju da je željeni kurs obezbeđen korisnik dobija putem EuroDirektFX aplikacije u formi automatski generisane e-mail poruke.
  • Transakcija kupovine ili prodaje deviza biće konačno realizovana po unosu naloga u izabrano rešenje elektronskog bankarstva.
  • Aplikacija je dizajnirana tako da pomogne u potrazi za najboljim kursom, ali i pruži najnovije informacije o specijalnim ponudama, kao i važna obaveštenja.
  • Direktni digitalni kanal za potvrdu transakcije dostupan je svakog radnog dana od 9 do 16h.
  • Instalacija i samo pokretanje aplikacije su jednostavni.
Po popunjenoj pristupnici i dodeli kredencijala, EuroDirektFx aplikaciji pristupate putem linka: https://direktfx.eurobank-direktna.rs/ili klikom na dugme Preuzmite Uputstvo za korišćenje EuroDirektFX aplikacije

Korisnicima aplikacije je obezbeđena tehnička podrška svakog radnog dana u periodu od 9 do 17h, slanjem e-mail poruke na adresu: digitalnabanka@eurobank-direktna.rs

Top