Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

EUROBANK Grupa

Eurobank Grupa, koju čine Eurobank S.A. (Eurobank) i njene podružnice, predstavlja jaku bankarsku grupu aktivnu u šest zemalja, sa ukupnom aktivom od 83,4 milijarde evra i 11,343 zaposlenih. Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (Eurobank Holdings) je matična kompanija Eurobank Grupe.

Sa ukupnom mrežom od 615 ekspozitura u Grčkoj i inostranstvu, Eurobank nudi sveobuhvatan spektar finansijskih proizvoda i usluga fizičkim i pravnim licima. U Grčkoj, poslovanje Eurobanke obuhvata poslovnu mrežu, centre za privredno bankarstvo, mrežu privatnog bankarstva, kao i dinamično digitalno prisustvo. Eurobank je takođe prisutna u Bugarskoj, Srbiji, Kipru, Luksemburgu i Ujedinjenom kraljevstvu (Londonu).

Filozofija Eurobanke fokusira se na pružanje kvalitetnih usluga klijentima uz posvećivanje pažnje njihovim specifičnim i raznovrsnim potrebama.

Pored svog osnovnog poslovanja, Eurobank, odgovarajući na potrebe današnjeg okruženja koje se stalno menja, dosledno osmišljava akcije koja se odnose na društvena i ekološka pitanja, usvajajući odgovorne prakse koje promovišu transparentnost i poslovnu etiku. Eurobank povezuje svoje poslovne odluke sa održivošću životne sredine, društvenom odgovornošću i korporativnim upravljanjem (ekološko, društveno i korporativno upravljanje).

Ključne brojke na nivou Grupe

u milijardama evra

Bruto krediti

43,5

Depoziti

57,3

Ukupna aktiva

81,5

Ukupan akcijski kapital

6,7

Broj filijala

616

Grčka

300

Međunarodno prisustvo

316

Podaci na dan 31. decembar 2022.

Top