Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

VAŽNE INFORMACIJE O PROMENI BROJEVA RAČUNA

Ovim putem Vas obaveštavamo da Eurobank Direktna a.d. u periodu od 21.07.2023. godine do 24.07.2023. godine vrši operativno spajanje informacionih sistema.

Da biste nesmetano nastavili sa korišćenjem svih usluga, potrebno je da znate da će se brojevi računa za klijente bivše Eurobanke, odnosno za sve klijente čiji broj računa počinje sa 250, promeniti počev od 24.07.2023. godine. Ljubazno Vas molimo da o ovoj promeni obavestite sve one koji Vam uplaćuju sredstva na račune u Eurobank Direktnoj a.d., kao i da im dostavite nove brojeve računa.

Klijentima bivše Direktne banke čiji brojevi računa počinju brojem 150 , brojevi računa ostaju nepromenjeni i oni nastavljaju sa svojim aktivnostima kao i do sada

Pozivamo Vas da, ukoliko koristite račun bivše Eurobanke, odnosno račun koji počinje sa oznakom 250, klikom na link u nastavku saznate nove brojeve računa za proizvode koje koristite u Eurobank Direktnoj a.d. Takođe, u nastavku teksta možete da se upoznate sa svim važnim informacijama vezanim za aktuelne izmene.

Aplikacija ne sadrži podatke o novim računima kreditnih kartica. Molimo klijente da se za informacije o brojevima računa kreditnih kartica obrate na podrska@eurobank-direktna.rs, brojeve telefona: 0800 11 11 44 (poziv je besplatan sa fiksnog telefona) ili +381 11 20 23 353 (pozivi se tafiraju po standardnoj ceni Vašeg operatera), kao i u Vama najbližoj ekspozituri.

VAŽNE INFORMACIJE:

 • Nepohodno je da o novom broju računa, najkasnije do 21.07.2023. godine, obavestite sve koji po bilo kom osnovu uplaćuju sredstva na Vaš račun u Eurobank Direktnoj a.d., a kako bi uplatioci mogli nesmetano da vrše uplate na Vaš novi broj računa;
 • Sve uplate upućene na brojeve računa koji počinju sa brojem 250 u periodu vršenja operativnog spajanja informacionih sistema i nakon promene broja računa biće vraćene uplatiocu novčanih sredstava.
 • U ime klijenata koji primaju domaću penziju na platni/tekući račun u Banci, Banka će obavestiti PIO fond o novom broju računa, kako bi se nesmetano nastavilo sa uplatom penzija i nakon 24.07.2023. godine;
 • Ukoliko ste korisnik nemačkih deviznih penzija, Banka će obavestiti nemačke penzione fondove o Vašem novom broju računa kako bi nesmetano nastavili da primate penziju nakon 24.07.2023. godine. U ovom slučaju nema potrebe da Vi obaveštavate penzioni fond o promeni broja računa.
 • U slučaju da imate oročeni depozit, broj Vašeg računa će od 24.07.2023. godine biti zamenjen novim brojem računa. Svi depoziti u dinarima i drugim valutama zadržavaju definisane kamatne stope, rok oročenja i ostale odredbe Ugovora;
 • Tarifa naknada za usluge Banke za fizička i pravna lica ostaje nepromenjena;
 • Klijenti koji imaju izdate, a neiskorišćene čekove sa starim brojem računa, iste mogu da koriste za plaćanje robe i usluga uz prilaganje stare čekovne kartice. Prilikom izdavanja novih čekova, nakon operativnog spajanja, potrebno je da korisnici u ekspozituri zatraže izdavanje nove čekovne kartice, koju će koristiti za identifikaciju prilikom plaćanja robe i usluga;
 • U periodu od 17.07.2023. godine do 21.07.2023. godine, Banka neće biti u mogućnosti da izdaje čekove po tekućim računima koji počinju sa oznakom 250;
 • Korisnici platnih usluga sa inostranstvom treba da obaveste poslovne partnere o promeni broja deviznog računa i zatraže nove instrukcije u najbližoj ekspozituri Banke, kako bi nesmetano mogli da nastave da primaju uplate iz inostranstva i nakon 24.07.2023.godine;
 • Do 21.07.2023 važiće SWIFT code ERBKRSBGXXX I KRAGRS22XXX , dok će od 24.07.2023. važiti samo jedan SWIFT CODE i to ERBKRSBGXXX;
 • U slučaju da imate ugovorene usluge plaćanja putem trajnog naloga na račun primaoca u Banci ili kod druge banke, ista usluga će Vam biti automatski omugućena u Banci po novom broju računa, osim trajnih naloga po platnim/tekućim računima koji nisu aktivni duže od 12 meseci, a koje će Banka automatski ukinuti sa promenom broja računa;
 • Ukoliko ste ugovorili usluge plaćanja putem trajnog naloga na račun primaoca kod druge banke, obavestavamo Vas da je potrebno da obezbedite sredstva na računu za pokriće trajnog naloga na dan dospeća. Ukoliko na dan dospeća trajnog naloga ne obezbedite sredstva za realizaciju naloga, Banka će pokušati realizaciju u naredna dva poslovna dana. Ukoliko nakon tri uzastopna poslovna radna dana ne bude obezbeđeno pokriće, Banka će obustaviti dalji pokušaj naplate trajnog naloga za tekući mesec i dospeće za tekući mesec neće bitiplaćeno. U narednom mesecu, Banka će pokušati realizaciju novog dospelog iznosa samo za taj mesec, a ne i za prethodni mesec;
 • Servise elektronskog i mobilnog bankarstva možete da koristite sa istim, aktivnim parametrima za prijavljivanje. Precizne instrukcije u vidu detaljnih korisničkih uputstava, za prvu prijavu u nova aplikativna rešenja, dobićete neposredno pred prelazak na ista.
 • Sve Vaše debitne i kreditne platne kartice možete da nastavite nesmetano da koristite. Banka će Vam dostaviti novu instrukciju za plaćanje dugovanja po kreditnoj kartici u prvom narednom izvodu posle 24.07.2023. godine;
 • Brojevi Vaših platnih računa koji počinju sa brojem 150 ostaju nepromenjeni.
Ovim putem Vas obaveštavamo da u periodu od 21.07.2023.-24.07.2023.godine, kada Banka bude vršila operativno spajanje informacionih sistema, može doći do privremene i povremene obustave ili tehničkih poteškoća u funkcionisanju pojedinih servisa o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti.
Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju putem e-mail adrese: podrska@eurobank-direktna.rs, brojeva telefona: 0800 11 11 44 (poziv je besplatan sa fiksnog telefona) ili +381 11 20 23 353 (pozivi se tafiraju po standardnoj ceni Vašeg operatera), kao i u Vama najbližoj ekspozituri.

Vaša Eurobank Direktna

Top