Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Paket Exclusive

Uživajte u paketu proizvoda i usluga koje je Eurobank Direktna pripremila za Vas kao korisnika Personalnog bankarstva!

 • Bez troškova izdavanja i održavanja
 • Bez troškova izdavanja i održavanja
 • SMS obaveštenje o svim transkacijama
Mastercard beskontaktna debitna kartica vezana za dinarski tekući račun
 • Bez troškova izdavanja i održavanja
Mastercard FX debitna kartica vezana za dinarski i devizni račun
 • Bez troškova izdavanja i održavanja
Mastercard Gold kreditna kartica sa putnim osiguranjem i osiguranjem prtljaga
 • Bez troškova izdavanja i održavanja
 • Mogućnost plaćanja na 3, 6, 9 i 12 mesečnih rata bez kamate
 • SMS obaveštenje o svim transkacijama
Atraktivna kamatna stopa za Vaš dinarski tekući račun
 • Dinarski tekući račun sa kamatom
 • Dozvoljeni minus
Mogućnost korišćenja čekova i trajni nalog za plaćanje računa
 • Mogućnost plaćanja mesečnih računa trajnim nalogom bez odlaska u filijalu banke
Trajni nalog za štednju
 • Mogućnost štednje prebacivanjem sredstava sa tekućeg na štedni račun po povoljnijem kursu bez odlaska u filijalu banke
Povoljniji uslovi za gotovinske i refinansirajuće kredite
 • Za aktuelnu ponudu molimo Vas kliknite OVDE
Povoljniji uslovi za stambene kredite
 • Za aktuelnu ponudu molimo Vas kliknite OVDE
SMS obaveštavanje
 • Besplatno SMS obaveštavanje o promenama po računima i kreditnim karticama
 • Besplatan online pristup Vašem računu preko računara i/ ili mobilnog telefona
 • Plaćanje naloga u iznosu ≤ 300.000 dinara bez naknade*
 *Za naloge preko 300.000,01 RSD naplaćuje se standardna naknada u skladu sa važećim Tarifnikom za usluge Banke.
Napomena: Kreditni proizvodi odobravaju se u skladu sa poslovnom politikom Banke.
Top