Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Senior osiguranje života

Svako životno doba, a posebno starost nosi brige sa sobom. U starosti se pojačava želja da, dok smo još u mogućnosti, “izmirimo račune” i zaštitimo porodicu od finansijskih izdataka.

Zašto SENIOR osiguranje?

Ova vrsta Wiener Stӓdtische životnog osiguranja pokriva samo slučaj smrti, i dobra je prilika da svoju porodicu zaštitimo od finansijskih izdataka koji ostaju za nama, i da svojim najmilijima poslednji put poklonimo nešto vredno što će pamtiti.

Za ovo osiguranje nije potreban lekarski pregled, pa je pogodno za sve između 50 i 80 godina, bez obzira na zdravstveno stanje.

Uplate se mogu vršiti u dinarima i evrima.

Osnovni uslovi za ugovaranje Senior osiguranja:
  • Mogu ga zaključiti samo osobe životne dobi između 50 i 80 godina;
  • Ugovor se zaključuje sa periodom odloženosti, odnosno sa periodom u kome ne postoji osiguranje za slučaj smrti.;
  • Minimalni period odloženosti osiguranja je dve godine;
  • Minimalna osigurana suma na koju je moguće ugovoriti osiguranje je 1.000 EUR, a maksimalna 5.000 EUR.

Starost osiguranika50 godina
Trajanje osiguranjadoživotno
Period odloženosti2 godine
Premija50 EUR godišnje
Osigurana suma1.201,59 EUR

Dopunsko osiguranje

Uz Senior osiguranje može se ugovoriti i dopunsko osiguranje Osiguranje lica za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja.
Top