Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Slavica Pavlović

Slavica Pavlović Predsednik Izvršnog odbora Eurobank a.d. Beograd

Slavica Pavlović je predsednik Izvršnog odbora Eurobank u Srbiji od 2016. godine. Eurobank a.d. već 18 godina uspešno posluje na tržištu Srbije i ubraja se među najveće investitore u zemlji, od čega je čak 4.7 miliona evra uloženo u društveno odgovorno poslovanje i inicijative.

Gđa Pavlović se pridružila Eurobank Grupi u Srbiji 2006. godine na poziciji direktora Sektora finansija i kontrole i člana Izvršnog odbora. Tokom svog višegodišnjeg angažmana dala je veliki doprinos uspešnom razvoju banke i jedan je od ključnih članova tima rukovodilaca koji je pozicionirao Eurobank a.d. među najvažnije učesnike na lokalnom tržištu.

Pre nego što se pridružila Eurobank a.d., gđa Pavlović je bila na različitim rukovodećim pozicijama u oblasti revizije u firmama Ernst & Young i Pricewaterhouse Coopers u Srbiji. Karijeru u bankarstvu je započela u Odeljenju za planiranje i analizu u Investbanci.

Član je Odbora za bankarstvo i finansije Privredne komore Srbije, kao i član Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije. Takođe je član Upravnog odbora Fondacije za studije nauke i umetnosti Srpske akademije nauka i umetnosti.

Gđa Pavlović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje.
Top