Contact center: 0800111144; 381 11 2023 353

Site searchclose

Aplicirajte ovde

Special offer - Belgrade Waterfront

POSEBNA PONUDA STAMBENIH KREDITA ZA KUPCE STANOVA U ZGRADAMA KOMPLEKSA BEOGRAD NA VODI


Prednosti naše Ponude su brojne:
 • Povoljnija kamatna stopa od 2,13%
 • Bez naknade za obradu zahteva
 • Brzo i lako do stana uz stambeni kredit Eurobank Direktne

Naziv kreditaStambeni kredit osiguran kod Nacionalne korporacije Stambeni kredit bez osiguranja kod Nacionalne korporacije
Valuta kredita Kredit indeksiran u EURKredit indeksiran u EUR
Iznos kredita 80.000 EUR 80.000 EUR
Rok otplate (u mesecima) 360 meseci 300 meseci
Naknada za obradu zahteva 0%0%
Iznos mesečne rate 302 EUR369 EUR
Ukupno za otplatu 112.092112.524
NKS* 2,13% (2,67% + 6M Euribor)2,72% (3,20% + 6M Euribor)
EKS** promenljiva 2,47%2,96%
*Primer se odnosi na klijente sa prijemom zarade u Eurobank Direktnoj.**Kamatna stopa je promenljiva. Na dan 23.02.2022. vrednost 6M Euribora = -0,48%. Banka u toku trajanja Ugovora utvrđuje visinu nominalne kamatne stope svakog prvog dana polugodišta (1. jul i 1. januar) za tekuće polugodište i to tako što se ugovoreni promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na taj dan. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

POSEBNA PONUDA STAMBENIH KREDITA ZA KUPCE STANOVA U BEOGRADU NA VODI - ZGRADE AURORA I ARCADIA

Omogućite sebi zadovoljstvo kupovine stana iz snova, na lokaciji iz moderne bajke.

Kupci stanova BW Aurora i BW Arcadia, osim jednostavne i brze realizacije kredita, imaju i pogodnost povoljne kamatne stope za stambene kredite tokom prvih 12 meseci otplate kredita.

Dotaknite novu dimenziju života, uz pomoć stambenog kredita Eurobank Direktne.

Prednosti naše Ponude su brojne:

 • Brzo i lako do novog stana
 • Povoljnija kamatna stopa tokom celog perioda otplate
 • Još povoljnija kamatna stopa tokom prvih 12 meseci otplate
 • Bez naknade za obradu zahteva banke

Reprezentativni primer:

Naziv kreditaStambeni kredit osiguran kod Nacionalne korporacije Stambeni kredit bez osiguranja kod Nacionalne korporacije
Iznos kredita300.000 EUR 300.000 EUR
Rok otplate (u mesecima) 300300
Naknada za obradu kreditnog zahteva 0% 0%
Mesečna rata tokom prvih 12 meseci 1.196 EUR 1.196 EUR
Mesečna rata nakon prvih 12 meseci1.291 EUR1.369 EUR
Ukupno otplaćeno 393.705 EUR410.788 EUR
NKS* tokom prvih 12 meseci (promenljiva) 1,45% (1,99% +6m Euribor) 1,45% (1,99% +6m Euribor)
NKS* nakon prvih 12 meseci (promenljiva) 2,13% (2,67%+6m Euribor)2,66% (3,20%+6m Euribor)
EKS* (promenljiva) 2,34%2,68%
* Na dan 30.12.2021. vrednost 6mEuribora= -0,54%.
**Troškovi i naknade koje padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS, a na čiju visinu i eventualnu promenu Banka nema uticaja:
 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 146 RSD fiksno, jednokratno
 • Trošak menice: 100 RSD fiksno, jednokratno (50 RSD po menici)
 • Osiguranje imovine: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu nbs (fiksno, godišnje)
 • Procena vrednosti nekretnine: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu nbs (fiksno, jednokratno)
 • Trošak osiguranja kod NKOSK-a: 5.261 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu nbs (fiksno, jednokratno) – Ukoliko je kredit osiguran preko Nacionalne korporacije za osiguranje kredita
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD (fiksno, jednokratno)
 • Taksa za upis hipoteke: 113.170 RSD (fiksno, jednokratno)
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 5 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu nbs (fiksno, jednokratno)
NAPOMENA: Posebna ponuda je za ograničen broj stanova, a važi isključivo za klijente koji su rezervisali stan u objektima BW Aurora ili BW Arcadia.
Navedena ponuda važi za klijente koji primaju/prenesu zaradu u Eurobank Direktnu.
Top