Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Postupak posredovanja

Postupak posredovanja se pokreće se na predlog jedne strane u sporu koji je prihvatila druga strana. Postupak posredovanja se može pokrenuti po prijemu odgovora Banke na prigovor, odnosno isteka roka za dostavljanje odgovora, u toku odnosno nakon postupanja po pritužbi koja je upućena Narodnoj banci Srbije. Postupak posredovanja se sprovodi pred Narodnom bankom Srbije bez naknade, s tim, što eventualne troškove koji mogu nastati u tom postupku snose same strane u postupku. Postupak posredovanja može biti okončan sporazumom strana, obustavom ili odustankom.
Detaljnije informacije u vezi sa mogućnostima ulaganja prigovora i pritužbe, odnosno podnošenja zahteva za medijaciju, možete pronaći na sajtu Narodne banke Srbije www.nbs.rs .
Top