Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Zaštita privatnosti


Obaveštenje o zaštiti podatakao o ličnosti

Banka Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd ovim putem obaveštava posetioce i korisnike ovog veb-sajta (u daljem tekstu „Veb-sajt“) koji daju svoje podatke o ličnosti (u daljem tekstu „lica na koja se odnose podaci“) da će se njihovi podaci o ličnosti obrađivati u skladu sa pravilima koja se navode u nastavku teksta, relevantnim odredbama važećih zakona Republike Srbije, kao i aktima nadležnih organa za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.


Rukovalac podacima

Rukovalac podacima je banka Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija, telefon: 0800 1111 44, u daljem tekstu Eurobank Direktna.

Podaci o ličnosti koje Eurobank prikuplja i obrađuje
Eurobank Direktna se stara da preko svog Veb-sajta prikuplja podatke o ličnosti na zakonit i odgovarajući način.
„Podaci o ličnosti“ su podaci koji posredno ili neposredno identifikuju lice na koje se odnose podaci, kao što je njegovo/njeno ime i prezime i kontakt podaci koje lice dostavi (npr. e-mail adresa, poštanska adresa).
Eurobank Direktna čuva evidenciju sa podacima o ličnosti koje su joj dostavila lica na koja se odnose podaci i obrađuje te podatke. Podaci o ličnosti se obrađuju uz saglasnost lica na koja se odnose podaci, samo u meri koja je neophodna za svrhu obrade i za vreme koje je potrebno u svakom pojedinačnom slučaju za postupanje Banke po upitu lica na koje se podaci odnose.


Svrha obrade

Eurobank Direktna obrađuje podatke o ličnosti lica na koja se odnose podaci:
 • radi komunikacije sa njima ako su lica na koja se odnose podaci elektronski popunila obrasce na Veb-sajtu (npr. obrazac za prigovor, obrazac za pohvalu, obrazac za sugestije i ostali upiti dostupni na Veb-sajtu);
 • radi obrade zahteva koje su lica na koja se odnose podaci dostavila putem Veb-sajta (npr. zahteve za kartice, kreditne proizvode i druge dostupne na Veb-sajtu);
Podaci o ličnosti lica na koja se dati podaci odnose mogu se obrađivati i za sledeće potrebe: kontrole propisane zakonom, sprečavanje i suzbijanje nezakonitih radnji i unapređenje pruženih usluga, kao i u svrhu realizacije statusne promene rukovaoca, a na osnovu njegovih pravnih obaveza kao rukovaoca, ispunjenja ugovornih obaveza sa klijentima i zaposlenima i legitimnih interesa rukovaoca.

Eurobank Direktna prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti samo i isključivo za navedene potrebe i samo u meri u kojoj je to potrebno da bi se ispunila svrha obrade. Podaci koje popunjava korisnik Veb-sajta treba da budu tačni i ažurni, u suprotnom Banka neće moći da postupi u skladu sa upitom lica na koje se podaci odnose.

Podaci se čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe za koju su prikupljeni i obrađeni. Podaci se bezbedno brišu nakon obrade, osim u slučaju kada zakonski propisi nalažu da Eurobank Direktna ima obavezu da ih i dalje čuva.

Podaci o ličnosti maloletnih lica

Eurobank Direktna razume koliko je važno zaštititi podatke o ličnosti maloletnog lica. Veb-sajt nije namenjen maloletnim licima niti namerno kreiran tako da bude usmeren ka njima. Eurobank Direktna nema nameru da svesno prikuplja ili čuva podatke o ličnosti maloletnih lica koji mogu imati pristup Veb-sajtu.
Lice koje putem Veb-sajta šalje podatke o svojoj ličnosti Eurobank Direktnoj, a koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti, dok ako se radi o licu koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka o ličnosti pristanak moraju dati roditelji koji vrše roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnici deteta.
Odraslima se preporučuje da pravilno nadziru maloletnike pod svojim starateljstvom dok pretražuju po internetu, a naročito kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka.


Bezbednost podataka

Eurobank Direktna obrađuje podatke o ličnosti tako da štiti njihovu poverljivosti. Eurobank Direktna je preduzela sve odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi osigurala bezbednost podataka i da bi podaci bili zaštićeni od svakog slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka, zloupotrebe, zabranjenog otkrivanja ili pristupa i svakog drugog oblika nezakonite obrade.

Obrađivači podataka
Ukoliko je propisano zakonom, na osnovu sudske presude ili regulatorne odluke ili ako je to potrebno za zaštitu Veb-sajta, Eurobank Direktna može podatke o ličnosti lica na koje se odnose podaci:
 • dostaviti nadležnim državnim organima kako bi se ispunili zahtevi propisani važećim zakonima ili u okviru obaveznih sudskih postupaka;
 • koristiti radi zaštite prava korisnika Veb-sajta i sprečavanja prevare;
 • koristiti podatke za uspostavljanje i održavanje bezbednosnih funkcija sistema, uključujući sprečavanje ili prekid napada na svoje sisteme ili mreže;
 • dostaviti zajedničkim rukovaocima u svrhu realizacije statusne promene.

 • Veb-sajtovi trećih strana

  Eurobank Direktna nije odgovorna za zaštitu podataka o ličnosti na veb-sajtovima na koje se vrši preusmeravanje sa ovog Veb-sajta. Lica na koja se odnose podaci moraju lično pročitati pravila o zaštiti podataka i upravljanju podacima na tim veb-sajtovima.


  Pravo pristupa i pravo na prigovor

  Lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Eurobank Direktne zahtevaju istinito i potpuno obaveštenje o obradi njihovih podataka. Da bi ostvarili to pravo, lica na koja se odnose podaci mogu:

  Pozvati Εuro Phone
 • +381 11 2023 353 (za pozive sa mobilnog telefona i iz inostranstva)
 • 0800 1111 44 (samo za lokalne pozive u fiksnoj mreži)
Poslati pismo Službi za odnose sa klijentima, na adresu
Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija
Lica na koja se odnose podaci imaju pravo da podnesu pisane prigovore na obradu svojih podataka o ličnosti i mogu zahtevati da se njihovi podaci isprave, privremeno ne koriste, ne dostavljaju prenosom ili izbrišu.
Prigovori se mogu dostaviti preko forme na Veb-sajtu ili u pisanoj formi na adresu:

Služba za odnose sa klijentima, Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija

Eurobank Direktna može od lica na koja se odnose podaci zatražiti da potvrde svoj identitet kako bi se zahtev mogao pravilno obraditi i realizovati.

Obraćanje Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji

Ako lica na koja se odnose podaci smatraju da je zaštita njihovih podataka o ličnosti na bilo koji način ugrožena, mogu se obratiti Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd
Tel: +381 11 3408 900
Faks: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs

Izmene obaveštenja o zaštiti podataka o ličnosti

S obzirom na to da se ovo obaveštenje i uslovi o zaštiti podataka o ličnosti koje ono sadrži mogu menjati, potrebno je da lica na koja se odnose podaci redovno proveravaju sadržinu ovog obaveštenja.

Kolačići (Cookies)

Kolačiće koristimo da bismo obezbedili da www.eurobank.rs ispravno funkcioniše i da bismo poboljšali vaše iskustvo na veb-sajtu banke. U tekstu u nastavku saznajte šta su kolačići, koje kolačiće koristimo i kako ih možete onemogućiti.

Šta su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru, mobilnom telefonu ili nekom drugom elektronskom uređaju kada posetite neki veb-sajt.
Veb-sajt koristi kolačiće da bi zapamtio šta ste radili na njemu u određenom vremenskom periodu i koje su vaše željene opcije u pogledu jezika, veličine fonta i drugih karakteristika prikaza. To znači da ne morate navoditi svoje željene opcije svaki put kada posetite veb-sajt ili gledate različite stranice.
Osim toga, kolačići nam pomažu da analiziramo kako koristite naš veb-sajt i da li nailazite na prepreke tokom navigacije. Oni nam takođe pomažu da prilagodimo oglase i ponude na mreži vašim interesima i potrebama.
Posetite www.allaboutcookies.org da saznate više o kolačićima.

Koje kolačiće koristi Eurobank Direktna?

Na svom veb-sajtu koristimo neophodne kolačiće, kolačiće za performanse, kolačiće za funkcionalnost i kolačiće za ciljanje/oglašavanje, kao i kolačiće za obradu podataka o prometu. Koristimo kolačiće koje šaljemo mi sami ili naši pouzdani saradnici (pročitajte više u odeljku Kolačići treće strane).
Koristimo kolačiće iz sledeće dve kategorije:
 • Kolačići sesije – ostaju na Vašem uređaju dok ne napustite naš veb-sajt.
 • Stalni kolačići – ostaju na Vašem uređaju duže ili dok ih sami ne izbrišete. Koliko dugo ovi kolačići ostaju na vašem uređaju zavisi od perioda njihovog isteka i podešavanja u Vašem pregledaču.
Kolačići se čuvaju na Vašem uređaju tek nakon što date svoju saglasnost za to. Ukoliko ne prihvatite kolačiće, može se desiti da naš veb-sajt ne pruži odgovarajuće performanse ili ne funkcioniše pravilno.

Neophodni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za pravilno funkcionisanje našeg veb-sajta. Oni Vam omogućuju da pregledate veb-sajt i koristite njegove funkcionalnosti, kao što je bezbedan pristup pojedinim oblastima.

Kolačići za performanse

Kolačići za performanse se koriste za prikupljanje podataka o tome kako koristite naš veb-sajt, na primer, koje stranice najčešće posećujete i da li dobijate poruke o greškama. Svi podaci koji se prikupe pomoću tih kolačića se objedinjuju. Koriste se samo za poboljšanje performansi našeg veb-sajta.

Kolačići za funkcionalnost

Kolačići za funkcionalnost omogućuju veb-sajtu da zapamti odabrano, kao što su Vaše korisničko ime, jezik i regija u kojoj se nalazite. To znači da vam možemo pružiti poboljšane, personalizovane funkcije. Osim toga, pomažu nam da Vam pružimo uslugu koju ste tražili, kao što je gledanje video snimka ili korišćenje društvenih medija.
Ne omogućuju nam da pratimo Vašu aktivnost pregledanja na drugim veb-stranicama.

Kolačići za oglašavanje i statistiku

Ove kolačiće koristimo za dostavljanje oglasa i prosleđivanje obaveštenja koja su relevantna za Vas i Vaše interese.
Možemo ih koristiti za sledeće svrhe:
 • dostavljanje ciljanih oglasa/ponuda;
 • ograničavanje vremena prikazivanja oglasa;
 • merenje delotvornosti reklamne kampanje;
 • utvrđivanje delotvornosti kanala digitalnog marketinga i podsticaj drugih veb-sajtova i povezanih subjekata za preusmeravanje na naš veb-sajt.
Da bismo poboljšali svoj veb-sajt, takođe koristimo kolačiće za prikupljanje podataka o vremenu i načinu interakcije posetilaca sa našim veb-sajtom, oglasima i uslugama koji se na njemu nude. Na primer, kolačići se koriste za utvrđivanje koliko puta je posetilac video određeni proizvod ili uslugu, te da li je izabrao da ih podeli na nekoj od platformi društvenih mreža.

Obrada podataka o prometu

Kolačiće za obradu podataka o prometu koristimo za otkrivanje tehničkih problema koji se mogu pojaviti dok pregledate naš veb-sajt.
Na osnovu podataka prikupljenih pomoću ovih kolačića, rešavamo tehnička pitanja i probleme i stalno poboljšavamo usluge koje nudimo na svom veb-sajtu. To nam omogućuje da bolje ispunimo Vaše lične potrebe.

Kolačići treće strane

Prilikom posete našem veb-sajtu, naši pouzdani partneri takođe skladište kolačiće na vašem uređaju u naše ime.
Oni koriste te kolačiće za prikupljanje podataka o efikasnosti oglasa i Vašoj interakciji sa našim veb-sajtom.
Te podatke mogu koristiti za donošenje statističkih zaključaka i poboljšanje propagandnog iskustva posetilaca.

Kako da izbrišete kolačiće?

Kolačiće možete izbrisati i onemogućiti njihovo korišćenje. Izaberite svoj pretraživač i pratite uputstva:

Ako koristite drugi pretraživač, pratite uputstva relevantnog dobavljača.

Autorska prava

Sadržaj ove internet prezentacije predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada vlasniku. Vlasniku Internet prezentacije pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo je u svojini vlasnika ili u vlasništvu trećih lica. Nepoštovanje obavezujućih uslova korišćenja podleže primeni odgovarajućih zakonskih propisa. Zabranjeno je neovlašćeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja internet prezentacije, na bilo koji način.

Banka zadržava pravo promene ove Izjave o zaštiti privatnosti. Sve izmene će biti objavljene na web stranici Banke. Ljubazno molimo da povremeno proverite eventualne izmene ove Izjave o zaštiti privatnosti kako biste bili pravovremeno informisani o njenim promenama.

Uslovi korišćenja funkcije ponovnog oglašavanja i reklamiranja materijala na internetu (remarketing)

Zakupljenim formama za oglašavanje na Internet prezentaciji Banke omogućava se ponovno prikazivanje (direktno ili aktiviranjem zakupljene forme) posetiocima navedenih strana karakteristika svojih proizvoda. Oglašavanje ovog tipa se može vršiti na celoj internet mreži bez ograničenja po pitanju inicijalne namene sajta, njegovog porekla, delatnosti ili izgleda. Ponovno oglašavanje bi bilo korišćeno u situacijama u kojima bi prikaz novog sadržaja bio prikazan isključivo posetiocima koji su već ranije pristupali stranama na kojima se oglašavalo, tj. posetiocima kojima je prvobitna poruka već bila prikazivana.

Prilikom internet oglašavanja Banka koristi više kanala distribucije oglasa i oglasne poruke. Oglasna poruka se prikazuje na internet stranama širom interneta tako što zainteresovani portali i/ili internet sajtovi omoguće oglašivačkim mrežama postavljanje oglasnih blokova kroz koje oglašivačke mreže (između ostalog i Google) plasiraju oglase. Oglasi se prikazuju u zavisnosti od sadržaja koji se prikazuje na stranicama u kojima se oglasni blokovi pojavljuju. Kako je oglašavanje namenjeno isključivo osobama sa unapred definisanim karakteristikama, a koje su upoznate sa materijalima /proizvodima / uslugama koji se ponovo oglašavaju / reklamiraju, kao potvrda o postojećem saznanju o predmetu ponovnog oglašavanja uzima se postojanje konkretnog kolačića čije prisustvo u internet pretraživaču aktivira proces ponovnog oglašavanja.

Banka zadržava pravo da u svako doba izmeni Uslove korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet prezentaciji Banke. Internet prezentacija Banke kao i Uslovi korišćenja sačinjeni su u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Svi eventualni sporovi koji proisteknu iz korišćenja internet prezentacije Banke ili Uslova korišćenja rešavaće se primenom relevantnih propisa Republike Srbije.

Top