Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Prima Exclusive paket

Mesečno održavanje: 1290 RSD

Otvaranje i vođenje dinarskog tekućeg računa

Dinarski tekući račun koji radi za Vas i pruža Vam mogućnost zarade već od prvog dinara na računu, zahvaljujući pasivnoj kamati koju ovaj dinarski tekući račun nudi. Pasivne kamatne stope za preduzetnike i pravna lica se nalaze na sledećoj lokaciji internet prezentacije Banke Tarifa naknada za usluge Banke

Izdavanje DINA Biznis debitne kartice

Sa DINA Biznis debitnom karticom dobijate stalan i brz pristup Vašim finansijama u zemlji.

Izdavanje VISA Biznis Elektron debitne kartice

Sa VISA Biznis Elektron debitnom karticom dobijate stalan i brz pristup Vašim finansijama u zemlji i inostranstvu.

SMS obaveštenja

  • Informacije o promenama stanja na dinarskom tekućem računu Vaše firme.
  • Obaveštenja u trenutku nastanka platne transakcije.
  • Informacije o naplati rate kredita.
  • Sva plaćanja po nižim tarifama u odnosu na standardne, brza aplikacija, laka za korišćenje, dostupna 24 časa, 7 dana u nedelji
  • Za bezgotovinski prenos novčanih sredstava.
  • Za plaćanje računa.

Mobilno bankarstvo

Slanje elektronskog izvoda putem e-maila

50% niža administrativna naknada na dozvoljeno prekoračenje računa

30% niža naknada za gotovinsku uplatu pazara po transakciji u odnosu na standardnu Tarifu naknada za usluge Banke u delu za pravna lica i preduzetnike, uz ukidanje procentualnog i maksimalnog iznosa naknade

15% nižu naknadu za sve transakcije izvršene uslugom elektronskog (Halcom/Asseco) i mobilnog bankarstva i 10% nižu naknadu za sve transakcije izvršene putem papirnih naloga u domaćem platnom prometu u odnosu na standardnu Tarifu naknada za usluge Banke u delu za pravna lica i preduzetnike

Za sve dodatne informacije možete se obratiti besplatnim pozivom našem Kontakt centru na broj 0800/1111-44 / opcija 5.

Top