Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Kredit na bazi depozita

Karakteristike kredita:
Iznos kredita:
  • Za kredite u RSD: 50.000 RSD– 25.000.000 RSD
  • Za kredite indeksirane u EUR: 500 EUR-250.000 EUR
Nominalna kamatna stopa:
  • Za kredit indeksiran u RSD: 2,17%, promenljiva (3m Belibor+1%)*
  • Za kredit u EUR: 4,53%, promenljiva (3m Euribor+5%)*
Efektivna kamatna stopa:
  • za kredit u RSD: od 2,25%
  • za kredit indeksiran u EUR: od 6,26%
Period otplate: 12 -71 meseci
Depozit: 105% od iznosa kredita
Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:
  • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
  • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD

Zahtev za kredit možete podneti samo sa ličnom kartom.

Reprezentativni primer:

Vrsta kreditaKredit indeksiran u EURKredit u RSD
Iznos kredita10.000 EUR 1.000.000 RSD
Rok otplate (u mesecima) 7171
Naknada za obradu kredita 0% 0%
Rata 161 EUR15.035 RSD
Ukupno otplaćeno 11.443 EUR1.067.734 RSD
NKS* (promenljiva) 4,53%2,17%
EKS* (promenljiva) 6,27%2,56%

*Za kredite indeksirane u EUR, primenjuje se 3mEuribor čija vrednost na dan 31.03.2022. iznosi -0,47% i primenjuje se do 30.06.2022. godine. Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru, i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na dan dospeća mesečne rate u mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Za dinarske kredite, primenjuje se 3mBelibor čija vrednost na dan 31.03.2022. iznosi 1,17% i primenjuje se do 30.06.2022. godine. Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

U obračun EKS-a je uključen trošak izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD).

Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite Kontakt centar 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.

Povezana dokumenta

Top