Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

KREDIT COOL KREDIT ZA REFINANSIRANJE U EUROBANK DIREKTNOJ

krediti za refinansiranje Eurobank Direktna
Zaigraj u ritmu odlične ponude!

Kredit Cool za refinansiranje Eurobank Direktne sa  maksimalnim iznosom kredita do 3.600.000 RSD.!

Eurobank Direktna Vam nudi kredit za refinansiranje koji će Vam pomoći da objedinite svoje finansijske obaveze i pojednostavite sebi život, uz uštedu vremena i manju mesečnu ratu.

 • Samo jedna mesečna rata
 • Dodatna gotovina
 • Brz postupak odobravanja kredita.
Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u drugu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

Karakteristike kredita:

 • Iznos kredita: 64.000 - 3.600.000 RSD
 • Period otplate kredita: 12 - 71 meseca
Nominalna kamatna stopa:
 • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita ≥ 600.000 dinara: 10,95%, promenljiva (5,50% +3m Belibor)*
 • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita <600.000 dinara: 12,45% promenljiva (7% + 3M Belibor)*
 • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobank Direktnoj: 17,45%, promenljiva (3m Belibor +12,00%)*
Efektivna kamatna stopa:
 • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita≥600.000 dinara: od 11,70%,
 • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita <600.000 dinara: od 13,41%,
 • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobank Direktnoj: od 19,22%
Period otplate: 12 - 71 meseca.

Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:

 • Trošak menice: 50 RSD
 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD

Reprezentativni primer kredita sa promenljivom kamatnom stopom:

Vrsta kredita (RSD)

Kredit sa prijemom zarade

Kredit sa prijemom zarade

Kredit sa prijemom zarade

Kredit bez prijema zarade

Iznos kredita (RSD)

1.200.000

500.000

300.000

300.000

Rok otplate (u mesecima)

71

71

71

71

Naknada za obradu kredita

0%

0%

0%

0%

Rata (RSD)

22.975

9.955

5.973

6.771

Ukupno otplaćeno (RSD)

1.631.519

707.081

424.367

481.028

NKS* (promenljiva, godišnja)

10,95%

12,45%

12,45%

17,45%

EKS** (promenljiva)

11,71%

13,42%

13,43%

19,27%

*Nominalna kamatna stopa je promenljiva, godišnja i definiše se kao zbir 3m Belibora i fiksne marže. Vrednost 3m Belibora na dan 28.06.2024. iznosi 5,45% i primenjuje se do 30.09.2024. godine.Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa se primenjuje na prvi obračunski period koji nastupa mesec dana nakon izvršene promene.**U obračun EKS-a su uključeni: troškovi menice (50 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD). Navedeni uslovi za klijente koji primaju zaradu preko računa otvorenog u Eurobank Direktnoj važe ukoliko se refinansiraju obaveze u drugoj banci, odnosno ukoliko refinansiraju postojeće kreditne obaveze unutar Eurobank Direktne uz minimalan iznos dodatnih sredstava od 100.000 RSD. Ukoliko ste zainteresovani za keš kredit, pogledajte našu nikad jaču ponudu na strani: Keš kreditPosetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite Kontakt centar 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.
Top