Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

KREDIT ZA REFINANSIRANJE U EUROBANK DIREKTNOJ

krediti za refinansiranje Eurobank Direktna
Uzmite baš jak kredit za refinansiranje u Eurobank Direktnoj.

I uradite nešto jako!

Eurobank Direktna Vam nudi kredit za refinansiranje koji će Vam pomoći da objedinite svoje finansijske obaveze i pojednostavite sebi život, uz uštedu vremena i manju mesečnu ratu.

 • Samo jedna mesečna rata
 • Plaćajte sve obaveze na jednom mestu
 • Više vremena za Vas
 • Dodatna gotovina, ukoliko Vam je potrebna
 • Brz postupak odobravanja kredita
 • Dugi period otplate
Refinansirajte Vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno Vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji Vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.
Karakteristike kredita:
Iznos kredita: 64.000 - 2.000.000 RSD
Nominalna kamatna stopa:
 • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita≥600.000 dinara: 9,90%, promenljiva (6,50% +3m Belibor)*
 • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita <600.000 dinara: 10,90% (7,50% + 3M Belibor)*
 • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobank Direktnoj: 18,40%, promenljiva (3m Belibor +15,00%)*
Efektivna kamatna stopa:
 • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita≥600.000 dinara: od 10,53%,
 • za klijente koji primaju zaradu na račun u Eurobank Direktnoj, za iznos kredita <600.000 dinara: od 11,64%,
 • za klijente bez prijema zarade preko računa u Eurobank Direktnoj: od 20,36%
Period otplate: 12 - 71 meseca Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:
 • Trošak menice: 50 RSD
 • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD

Reprezentativni primer kredita sa promenljivom kamatnom stopom:

Vrsta kredita (RSD)Kredit sa prijemom zaradeKredit sa prijemom zaradeKredit bez prijema zarade
Iznos kredita (RSD)600.000 300.000 300.000
Rok otplate (u mesecima) 717171
Naknada za obradu kredita 0% 0% 0%
Rata (RSD) 11.2425.775 7.008
Ukupno otplaćeno (RSD) 798.464410.341497.853
NKS* (promenljiva, godišnja) 9,90% 10,90%18,40%
EKS** (promenljiva) 10,54% 11,68%20,40%
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva, godišnja i definiše se kao zbir 3m Belibora i marže. Vrednost 3m Belibora na dan 30.09.2022. iznosi 3,40% i primenjuje se do 31.12.2022. godine. **U obračun EKS-a su uključeni: troškovi menice (50 RSD) i izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD). Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa se primenjuje na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene. Navedeni uslovi za klijente koji primaju zaradu preko računa otvorenog u Eurobank Direktnoj važe ukoliko se refinansiraju obaveze u drugoj banci, odnosno ukoliko refinansiraju postojeće kreditne obaveze unutar Eurobank Direktne uz minimalan iznos dodatnih sredstava od 100.000 RSD.
Ukoliko ste zainteresovani za keš kredit, pogledajte našu nikad jaču ponudu na strani: Keš kredit
Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite Kontakt centar 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.
Top