Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

KREDITI ZA FINANSIRANJE LIKVIDNOSTI I OBRTNIH SREDSTAVA

24 April 2020.

U skladu sa Uredbom o garantnoj šemi koju je usvojila Vlada Republike Srbije, Eurobanka počinje aktivnosti u vezi sa odobravanjem kredita za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava.
Krediti iz ove linije odobravaće se mikro, malim i srednjim preduzećima, klasifikovanim u skladu sa računovodstvenim standardima Republike Srbije, i preduzetnicima, na rok do 36 meseci, uključujući grejs period od 9 do 12 meseci. Ovi krediti se mogu koristiti u dinarima ili evrima, uz povoljne kamatne stope.


Top