Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Obaveštenje o načinu podizanja penzija uz ovlašćenje

20 Mart 2020.

DO PENZIJE UZ JEDNOKRATNO OVLAŠĆENJE – BEZ DOLASKA U BANKU

U skladu sa novim merama Vlade Republike Srbije o zabrani kretanja građana starijih od 65 godina, Eurobanka je donela posebne mere kako bi ovoj kategoriji klijenata omogućila da koriste svoja sredstva (penzije).

Procedura je veoma jednostavna. Potrebno je popunjeno i potpisano jednokratno punomoćje od strane vlasnika računa i njegova lična karta. Ovim punomoćjem koje sadrži sve neophodne podatke – od ličnih podataka o vlasniku računa, do sume koju želi podići -ovlašćuju treća lica (rođaci, prijatelji) za isplatu sredstava sa računa. Ovu uslugu mogu koristiti domaći i devizni penzioneri, bez ikakve razlike u proceduri.

Ovlašćeno lice sa popunjenim i potpisanim ovlašćenjem dolazi u Banku po sredstva i, uz svoju, prilaže i ličnu kartu vlasnika računa sa čijeg se računa novac podiže. Kako bi se sprečile moguće zloupotrebe, pre isplate, pored sravnjivanja potpisa sa punomoćja sa potpisom deponovanim u sistemu, Eurobank vrši obavezno pozivanje klijenta telefonom, odnosno proveru na broj telefona iz sistema, kako bi se potvrdila klijentova namera. Tom prilikom potrebno je da vlasnik navede svoje lične podatke, uz podatke lica kome je dao jednokratnu punomoć.

Na ovaj način Eurobanka želi da izađe u susret klijentima starijim od 65 godina, a koji nisu imenovali ovlašćeno lice po svom računu.

Za više informacija, možete pozvati kontakt centar na broj 0800111144, ili posetiti stranicu  https://www.eurobank.rs/isplata-penzija.1833.html


*Punomoćje nije potrebno overavati kod notara

Omogućena je i isplata penzije na kućnu adresu u saradnji sa Poštom Srbije.

Napomena: Potrebno je da nam u što kraćem roku dostavite adresu na koju želite da se izvrši isplata penzije kao i iznos. Navedene podatke možete dostaviti na email adresu office@eurobank.rs

Top