Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Saopštenje

8 Februar 2019.

Evropska komisija odobrila je spajanje kompanija Eurobank Ergasias i Grivalia

Saopštenje
Eurobank Ergasias S.A. („Eurobank״) objavljuje da je spajanje koje će se sprovesti putem akvizicije kompanije Grivalia od strane Banke („spajanje”) odobreno dana 7.2.2019. od strane Evropske komisije (Direktorata za zaštitu konkurencije), koja je utvrdila da je spajanje Eurobank Ergasias u skladu sa obavezama koje proizlaze po osnovu pravila državne pomoći.

Evropska komisija (Direktorat za zaštitu konkurencije) je u svojoj odluci navela da će jačanje kapitala Eurobank Ergasias putem spajanja omogućiti da banka u bliskoj budućnosti značajno smanji nivo problematičnih kredita. Pomenuta odluka Evropske komisije ne odnosi se na ostale kontrole ovog spajanja od strane nadležnih organa za zaštitu konkurencije i drugih nadzornih tela.

Povezana dokumenta

Top