Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Eurobank Ergasias i Cerved potpisali ugovor o razvijanju dugoročnog poslovnog partnerstva

31 Januar 2019.

Vodeća italijanska kompanija u sektoru analize kreditnog rizika i upravljanja kreditima i Eurobank Ergasias S.A. danas su potpisali obavezujući ugovor o razvoju dugoročnog poslovnog partnerstva.

Eurobank Ergasias i Cerved potpisali ugovor o razvijanju dugoročnog poslovnog partnerstva
Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV) – vodeća italijanska kompanija u sektoru analize kreditnog rizika i upravljanja kreditima – preko svoje direktne podružnice Cerved Credit Management Group S.r.l. („Cerved”) – i Eurobank Ergasias S.A. („Eurobank”) danas su potpisali obavezujući ugovor o razvoju dugoročnog poslovnog partnerstva u uslugama vezanim za nekretnine.

U okviru ugovora, Cerved će preuzeti kompletan akcijski kapital kompanije Eurobank Property Services S.A. („EPS”) u Grčkoj, kao i njene podružnice Eurobank Property Services S.A. u Rumuniji i ERB Property Services D.O.O. Beograd u Srbiji od Eurobanke („Ugovor o transakciji”). Preuzeti subjekti su vodeći pružaoci usluga vezanih za nekretnine u svojim zemljama i nude širok spektar visokokvalitetnih usluga, uključujući procenu vrednosti, agencijske usluge (prodaja i iznajmljivanje nekretnina), tehnički nadzor, istraživanje tržišta i upravljanje nekretninama. Cilj Ugovora o transakciji je da omogući EPS-u i njegovim podružnicama da u potpunosti iskoriste svoj potencijal za pružanje usluga bankama i investitorima, uz korišćenje prednosti znanja i veština kompanije Cerved i njenog poslovnog pristupa.

Grčki EPS je takođe imenovan za vodećeg pružaoca usluga vezanih za nekretnine za Eurobanku u narednih pet godina („Ugovor o pružanju usluga”) koje se odnose na sve aktivnosti procena vrednosti nepokretnosti u cilju osiguravanja novih hipoteka i ponovnog vrednovanja naplativih i problematičnih kolateralizovanih izloženosti. Takođe, Ugovor o pružanju usluga uključuje i agencijske aktivnosti za postojeći i budući portfolio NPL nepokretnosti Eurobanke u cilju podrške optimizaciji izloženosti, kao i drugih usluga vezanih za nekretnine.

Zaključivanje ugovora podleže standardnim uslovima za ovakve transakcije, a predviđena je realizacije u prvom kvartalu 2019. godine putem akvizicije kompletnog akcijskog kapitala EPS-a, uz naknadu od 8 miliona evra,. Dodatna naknada od najviše 5 miliona evra biće isplaćana ukoliko se ostvare zacrtani rezultati i uslovi, predviđeni u vremenskom periodu do 2023. godine. Istovremeno, EPS će sklopiti trogodišnji ugovor sa mogućnošću automatske obnove za još dve godine, za pružanje usluga vezanim za nekretnine Eurobanci.

Transakcija se podudara sa strateškim ciljevima Sektora za upravljanje kreditima kompanije Cerved kako bi kompanija i) proširila svoje prisustvo u drugim evropskim zemljama, počevši od Grčke i Rumunije, koristeći svoje temeljno poznavanje dinamike kreditnog upravljanja i dokazane sposobnosti u svim oblastima upravljanja izloženostima: restrukturiranje kredita, pravne usluge i replasman imovine; i ii) obezbedila poznavanje lokalne prakse u oblasti nepokretnosti u stranim zemljama usled kupovine visokokvalitetnih pružalaca usluga i s tim u vezi ponudila sveobuhvatan skup usluga od procene do tehničkog nadzora i posredovanja/replasmana za banke i investitore uz fokus na problematične kolateralizovane izloženosti.

Eurobank, u skladu sa svojom strategijom fokusiranja na osnovne aktivnosti, namerava da usvoji poslovni model eksternog angažovanja pružaoca usluga u oblasti nekretnina, te je tako prepoznala Cerved kao strateškog partnera u budućnosti.

Andrea Mignaneli, Generalni direktor grupacije Cerved Credit Management Group, izjavio je: „Akvizicija kompanije Eurobank Property Services u skladu je sa našom namerom da dalje učvrstimo svoju poziciju vodećeg nezavisnog igrača u sektoru kreditnog upravljanja, uz proširenje spektra usluga, uključujući i usluge u oblasti nekretnina, putem organskog i akvizicionog rasta u Italiji i inostranstvu. Očekujemo da će Eurobank Property Services postati nezavisan pružalac usluga za nekretnine koji će iskoristiti relevantne komercijalne sinergije sa kompanijom Cerved Credit Management Greece, našom novom podružnicom koja je nedavno dobila licencu za upravljanje problematičnim izloženostima od grčke centralne banke. Očekujemo da će naše poslovanje u Grčkoj premašiti prihode iz 2019. od deset miliona evra na godišnjem nivou sa atraktivnim profilom rasta u srednjoročnom i dugoročnom periodu, podstaknutim povoljnim ugovorom o pružanju usluga s Eurobankom.
Pored toga, Eurobank Property Services S.A. u Rumuniji će imati koristi od komercijalnih i operativnih sinergija sa već uspostavljenim operacijama kreditnog upravljanja kompanije Cerved u Rumuniji.“

Stavros Ioannou, zamenik generalnog direktora i operativni direktor za međunarodne aktivnosti Eurobanke, izjavio je: „Ovom transakcijom Eurobank nastavlja svoju strategiju fokusiranja na bankarske aktivnosti. Nastavićemo da dobijamo visokokvalitetne usluge kompanije EPS, sa proširenom ponudom, a uspostavljamo strateško partnerstvo u uslugama za nekretnine sa kompanijom Cerved, koja ima izuzetno prisustvo i znanje u ovoj oblasti. Ulazak igrača kao što je Cerved na grčko tržište pomoći će u rešavanju izazova u vezi sa velikom količinom problematičnih izloženosti i eventualnom povećanju portfolija nekretnina banaka u kontekstu njihovog efikasnog upravljanja.“


Dimitris Andritsos, generalni direktor kompanije Eurobank Property Services, izjavio je: „U ime Eurobank Property Services želim da istaknem zadovoljstvo što je ovaj ugovor postignut. Uvereni smo da će –zahvaljujući izuzetnoj stručnosti našeg novog deoničara i očekivanoj sinergiji s jednim od najboljih aktera u industriji kreditnog upravljanja – EPS dodatno ojačati svoju poziciju i ući u krug najboljih nezavisnih pružalaca usluga za nekretnine u Grčkoj.“

***

CERVED GROUP
Zahvaljujući jedinstvenom spoju podataka, modelima vrednovanja, inovativnim tehnološkim rešenjima i timu stručnjaka i analitičara, Cerved Group svakodnevno pruža podršku oko 30.000 kompanija, javnih uprava i finansijskih institucija pri upravljanju rizicima i mogućnostima svojih poslovnih odnosa. Cerved Group podržava klijente u planiranju i implementaciji komercijalnih i marketinških strategija. U pitanju je jedan od ključnih nezavisnih operatera u proceni i upravljanju kreditima – kako neproblematičnim, tako i problematičnim – i povezanom imovinom koji podržava klijente u svakoj fazi kreditnog životnog ciklusa. Cerved takođe u okviru grupe ima jednu od ključnih agencija za ocenjivanje kreditne sposobnosti u Evropi.

***

EUROBANK ERGASIAS S.A
Eurobank Group je dinamična bankarska organizacija koja je aktivna u šest zemalja sa ukupnom aktivom od 57,3 milijarde evra i 15.846 zaposlenih. Osnovana 1990. godine, grupa se proširila organskim rastom i postala vodeći akter u grčkom bankarskom sektoru. Putem mreže od ukupno 653 ekspozitura u Grčkoj i inostranstvu grupa nudi sveobuhvatan spektar finansijskih proizvoda i usluga stanovništvu i pravnim licima. U Grčkoj, Eurobank je jedna od četiri sistemske banke. Uz dve zasebne mreže za poslove sa stanovništvom, Eurobank i New TT, kao i specijalizovanim poslovnim centrima, mrežom privatnog bankarstva i nagrađivanim elektronskim servisnim kanalima, filozofija grupe usmerena je na visokokvalitetne usluge klijentima. Grupa takođe ima stratešku poziciju u poslovanju sa stanovništvom i poslovnim sektorom u Bugarskoj i Srbiji i pruža vrhunske usluge upravljanja imovinom na Kipru, u Luksemburgu i Londonu.
Povezana dokumenta

Top