Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Eurobank Ergasias i Grivalia udružile snage i objavile spajanje

28 Novembar 2018.

Nova grupa planira dostizanje stope problematičnih izloženosti od oko 15% do kraja 2019. i jednocifrene stope do 2021.

Eurobank Ergasias i Grivalia udružile snage i objavile spajanje
Eurobank Ergasias je u sklopu daljeg širenja poslovanja najavila spajanje sa kompanijom Grivalia Properties iz Grčke. Nakon pripajanja, grupacija će imati najviši ukupni pokazatelj kapitala na grčkom tržištu – 19%.

Spajanje će višestruko unaprediti poslovanje Eurobank Ergasias. Pored toga što će biti najbolje kapitalizovana banka u Grčkoj, poboljšaće se usluge klijentima, biće podstaknut dalji rast i pružiće se podrška ekonomskim aktivnostima u Grčkoj i zemljama Jugoistočne Evrope u kojima posluje. Takođe, ovo pripajanje omogućiće značajno smanjenje problematičnih izloženosti (NPE) na približno 15% do kraja 2019. godine, odnosno dostizanje evropskog proseka i smanjenje ovog pokazatelja na jednocifren iznos do 2021. godine.

Zajednički akcijski kapital, Nivo 1 (CET1) biće dodatno povećan na 13.8%. Grupa, uz jake održive prihode, očekuje i iznos pokazatelja ROtE (povraćaj na kapital bez uključenog nematerijalnog kapitala) od preko 10% u 2020. godini. Dodatno, baza prihoda će se diversifikovati s obzirom na to da će se oko 30% poslovnih prihoda generisati iz međunarodnog poslovanja i aktivnosti u oblasti nekretnina.

Očekuje se i dalje ispitivanje potencijalnih opcija za konsolidaciju u Jugoistočnoj Evropi – Eurobank je već napravila značajan korak u ovom pravcu najavljenim sporazumom o akviziciji bugarske podružnice Piraeus banke čime će Eurobank u Bugarskoj postati treća najveća banka u toj zemlji.

Spajanje su jednoglasno usvojila i preporučila oba Upravna odbora.

Izvršni direktor Eurobank Ergasias, Fokion Karavias izjavio je povodom spajanja:

„Predloženo spajanje sa kompanijom Grivalia jeste prekretnica za Eurobanku. Ono će omogućiti banci da postigne najveću stopu ukupnog kapitala u Grčkoj i da ubrza smanjenje svojih problematičnih izloženosti (NPE) putem velike sekuritizacije od oko sedam milijardi evra i drugih inicijativa. S obzirom na to da smo u velikoj meri rešili svoje prethodne izloženosti, moći ćemo u potpunosti da posvetimo pažnju pružanju usluga svojim klijentima, ponovnom rastu i podršci privredne aktivnosti u Grčkoj i Jugoistočnoj Evropi. To će nam omogućiti da planiramo NPE racio od oko 15% do kraja 2019. godine, tj. dve godine ranije od plana dostavljenog Jedinstvenom mehanizmu supervizije (SSM) u okviru Evropske centralne banke, što će pripremiti teren za jednocifrenu stopu do 2021. godine.“

Spajanje će imati i dodatnu vrednost u vidu poboljšanja usluga u oblasti nekretnina zahvaljujući timu Grivalije na čijem je čelu Džordž Krisikos. On će biti predložen za neizvršnog potpredsednika Upravnog odbora Eurobank Ergasias i pridružiće se njenom Odboru za strateško planiranje.

„Predložena transakcija predstavlja jedinstvenu priliku za kompaniju Grivalia i njene akcionare.
Akcionari kompanije Grivalia će dobiti značajan udeo u Novoj grupi, koja će postati neosporni lider u grčkom bankarskom sektoru u pogledu profitabilnosti, pokazatelja kapitala i kvaliteta aktive, sa solidnim prihodima pre rezervisanja i kapacitetom za generisanje kapitala.
Novoj grupi se ukazuje jedinstvena prilika da obezbedi poboljšani rejting u okviru grčkog bankarskog sistema u srednjem roku. Isto tako, transakcija će poboljšati poslovnu poziciju kompanije Grivalia omogućavajući direktan pristup većem broju nekretnina i rešavajući strukturne nedostatke uzrokovane nedavnim promenama u oporezivanju nekretnina u Grčkoj.
Akcionari kompanije Grivalia će takođe znatno poboljšati likvidnost svog vlasništva. Raduju me izgledi Nove grupe i naših akcionara, a zajedno sa našim rukovodećim timom ostajem posvećen daljem unpređenju poslovanja.“


Najveći akcionar novog subjekta nastalog koncentracijom, sa udelom od 32.93% akcija biće Fairfax Financial Holdings Limited koji je trenutni vlasnik 18.23% Eurobanke i 51.43% Grivalia properties.

Planirano je da se bilansi dva entiteta spoje sa stanjem na 31. decembra 2018. godine, a da proces spajanja bude okončan 24. aprila naredne godine kada će otpočeti trgovanje akcijama novoformiranog entiteta.Povezana dokumenta

Top