Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Nova usluga Eurobanke

19 Oktobar 2018.

EUROBANK UVODI MOGUĆNOST INSTANT PLAĆANJA

Nova usluga Eurobanke
Eurobank je, u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije (NBS), svim svojim klijentima omogućila instant plaćanja u svojim ekspoziturama, kao i kroz korišćenje usluga elektronskog i mobilnog bankarstva od 22. oktobra 2018. godine.

Svi klijenti Eurobanke biće u mogućnosti da putem digitalnih kanala iniciraju instant plaćanje 24 sata dnevno, svih sedam dana u nedelji. Zahvaljujući instant plaćanju, sredstva će primaocu biti na raspolaganju u praktično realnom vremenu, u roku od nekoliko sekundi. Na taj način, svi klijenti Banke moći će da u skoro realnom vremenu izvrše plaćanje ili prime sredstva na svoj račun i raspolažu njima bez ograničenja. Ovaj sistem može se koristiti za prenos novčanih sredstava u dinarima na osnovu pojedinačnih naloga za prenos / naloga za uplatu u iznosu do 300.000 RSD.

Eurobank, u skladu sa ovom novinom i uviđajući prednosti koje pruža, priprema dodatnu uslugu koja će omogućiti klijentima da izvrše / prihvate instant plaćanje na prodajnim mestima skeniranjem Quick Responce (QR) koda. Takođe klijenti će, putem digitalnih kanala, biti u mogućnosti da dobiju informacije o mesečnim obavezama po računima za komunalne i druge usluge i da plaćanje obave u par klikova. Po formiranju tzv. Centralne adresne šeme NBS, u kojoj će se nalaziti jedinstveni identifikatori (na primer, broj mobilnog telefona) korisnika platnih usluga, uz njihovu izričitu saglasnost platilac će samo sa tim jednim podatkom moći da brzo i jednostavno prenese sredstva na račun primaoca na inovativan način

Instant plaćanje je trenutno najsavremeniji vid plaćanja u svetu, i najčešći način iniciranja je upotrebom m-banking i e-banking aplikacija. Za platioce umnogome olakšava i ubrzava proces plaćanja, dok će primaoci plaćanja moći da ubrzaju čin naplate, efikasnije organizuju poslovanje i planiranje budućih aktivnosti. Za sve učesnike u procesu, instant plaćanje će biti od velikog značaja jer će, zajedno sa platnim karticama, smanjiti upotrebu gotovine i samim tim i rizike koji prate njeno korišćenje.

Eurobank, kao i uvek, ide u korak sa razvojem novih tehnologija koje proširuju bezgotovinsko plaćanje, čime se umnogome smanjuje problem sive ekonomije i omogućuje transparentnost poslovanja. Banka će nastaviti da usavršava svoje servise i da pronalazi nova rešenja, kako bi ostala u samom vrhu bankarskog sistema u Srbiji.

Povezana dokumenta

Top