Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

EUROBANK SPECIJALNA PONUDA U NEDELJI ŠTEDNJE

31 Oktobar 2017.

EURO STEP ŠTEDNJA UZ KAMATNU STOPU DO ČAK 2,5%

Nedelja štednje se tradicionalno u svetu obeležava svake godine i počinje 31. oktobra. Na ovaj dan je na skupu bankara u Milanu osnovan Međunarodni institut za štednju i ustanovljen Svetski dan štednje koji od tada na razne načine obeležavaju banke i finansijske institucije.

Eurobank, kao tradicionalno pouzdan i prepoznat partner kada je reč o štednji, svojom specijalnom ponudom želi ponovo da pokrene interesovanje svih klijenata proizvodom Euro STEP u okviru kog kamatna stopa može dostići čak 2,5%. Ova atraktivna ponuda odnosi se na nova oročena sredstva sa rokom oročenja do 25 meseci tokom kog kamatna stopa stepenasto raste.

„Proizvod Euro STEP je namenjen svim klijentima koji žele da oroče svoja sredstva, a tokom navedenog roka se kamatne stope uvećavaju na polugodišnjem nivou. Ukoliko klijent iz bilo kog razloga želi ranije da podigne svoj novac u odnosu na period oročenja, biće u mogućnosti da zadrži sve kamate koje je Eurobank pripisala ulogu do trenutka razoročenja. Verujemo da na ovaj način omogućavamo klijentima fleksibilnost i sigurnost da uvek mogu da raspolažu svojim novcem, a da neće izgubiti kamatu“, izjavio je Dušan Mihailović, član Izvršnog odbora Eurobanke.

Na ovaj način Eurobank još jednom pokazuje svoje tradicionalno partnerstvo u odnosu sa klijentima kada je reč o štednji.

Povezana dokumenta

Top