Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

EUROBANK POČINJE ISPLATU OBVEZNICA PO OSNOVU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

28 Maj 2015.

Beograd, 27. maj 2015 – Eurobank, kao zvanični agent Vlade Republike Srbije, počinje sa isplatom ovogodišnje rate obveznica serije A2015. Isplata dopele rate stare devizne štednje počinje u ponedeljak, 1. juna 2015. godine u svim Eurobank ekspoziturama.

Pri podizanju dospelih obveznica potrebno je da klijent (vlasnik ili ovlašćeno lice) priloži potvrdu o stanju na računu u Centralnom registru hartija od vrednosti (CRHoV) i važeću ličnu ispravu (lična karta, pasoš, izbeglička legitimacija, legitimacija raseljenog lica).
Klijenti koji prethodnih godina, nisu dolazili u banku mogu besplatnim pozivom na EuroPHONE 0800 1111 44, dobiti sve informacije u vezi sa podizanjem dospelih obveznica Republike Srbije za 2015. godinu. Eurobank je svim zainteresovanim građanima omogućila da i posredstvom specijalne opcije internet stranice https://www.eurobank.rs/stanovnistvo/stednja.117.html mogu dobiti odgovore na sva pitanja od Savetnika za štednju kao i dodatne informacije koje se odnose na isplatu stare devizne štednje.
*
Eurobank je evropska bankarska organizacija sa ukupnom aktivom od 75.5 milijardi evra (na dan 31. mart 2015), koja nudi univerzalne bankarske proizvode i usluge u osam zemalja. Eurobank ima snažno prisustvo u Grčkoj, među liderima je u Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji, i nudi vrhunske usluge upravljanja imovinom na Kipru, u Luksemburgu, Londonu, a prisutna je i u Ukrajini. Više informacija o Eurobank može se naći na adresi www.eurobank.rs
Za dodatne informacije možete se obratiti ovlašćenoj agenciji za odnose sa javnošću, Represent
Communications. Kontakt osobe: Ivana Pavlović 063 34 53 29 i Jelena Hajder 065 400 82 31
Top