Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Promene u rukovodstvu Eurobank Grupe

1 Februar 2015.

Upravni odbor Eurobank Ergasias SA sastao se danas povodom ostavki koje su podneli predsednik Upravnog odbora, g. Panagiotis Thomopoulos, i generalni direktor Grupe, g. Christos Megalou.

Upravni odbor Eurobank Ergasias SA sastao se danas povodom ostavki koje su podneli predsednik
Upravnog odbora, g. Panagiotis Thomopoulos, i generalni direktor Grupe, g. Christos Megalou. U svojoj
pismenoj ostavci, g. Christos Megalou obavestio je Upravni odbor da je odlučio da prihvati posao
savetnika u kompaniji Fairfax Financial u Torontu, u Kanadi.
Upravni odbor je prvo odlučio da imenuje g. Nikos Karamouzis-a za novog člana koji ne obavlja izvršnu
funkciju, čiji mandat će trajati do isteka predviđenog mandata članova koji su podneli ostavke. Odbor je
potom izabrao g. Karamouzis-a za predsednika i unapredio g. Fokion Karavias-a, dosadašnjeg višeg
generalnog menadžera, na poziciju generalnog direktora Grupe. Novi predsednik će voditi novi Odbor za
strateško planiranje i na taj način aktivno doprinositi strateškim odlukama banke i učestvovati u svim
najvažnijim savetima Upravnog odbora, kao i predstavljati banku u Udruženju grčkih banaka.
Upravni odbor se zahvalio g. Thomopoulos-u na njegovom izuzetnom doprinosu banci tokom posebno
teškog perioda. Uz zahvalnost g. Megalou-u za sve što je učinio tokom proteklih 20 meseci, Upravni
odbor mu je poželeo uspeh na novim dužnostima.
G. Prem Watsa, predsednik i generalni direktor kompanije Fairfax Financial Holdings Limited, najvećeg
akcionara Eurobank Grupe, izjavio je povodom pomenutih promena u rukovodstvu:
,,Izuzetno cenimo veliki doprinos g. Christos Megalou-a u transformisanju Eurobank Grupe u privatnu
banku. Zahvaljujući njegovim odlučnim aktivnostima u dokapitalizaciji od 3 milijarde evra prošlog maja,
kao i uspešno položenim stres testovima Evropske centralne banke, Christos je ostavio neizbrisiv trag u
našoj banci. Želimo mu dobrodošlicu na poziciju savetnika naše grupe u Torontu.
Posebno nam je drago što će od sada na čelu Eurobank biti Fokion Karavias na mestu generalnog
direktora. Fokion je već dokazao svoje izvanredne sposobnosti, znanje, integritet i timski duh tokom 25
godina u bankarskom sektoru, u raznim grčkim i svetskim bankama, od čega već 17 godina radi za
Eurobank Grupu.
Takođe želimo dobrodošlicu g. Nikos Karamouzis-u, koji je u proteklih 30 godina bio na visokim
menadžerskim pozicijama i dao odlučujući doprinos oblikovanju Eurobank Grupe na čelu sektora za rad
sa prviredom koji je jedan od vodećih u Grčkoj.
Nikos i Fokion sarađuju već više od 12 godina i poseduju sveobuhvatno znanje o poslovanju u grčkom
bankarskom sektoru, a ostvarili su i zapažene rezultate u formiranju timova vrhunskih profesionalaca koji
ostvaruju solidne poslovne rezultate i stavraju dodatnu vrednost za akcionare.
I dalje smo uvereni u perspektivu i sposobnost Eurobank Grupe da ostvari svoje ciljeve. Pod novim
vođstvom, Eurobank može da nastavi svoju ključnu ulogu u grčkom bankarskom sektoru, obezbeđujući
dodatnu vrednost za grčku ekonomiju, klijente banke i njene akcionare.’’

Povezana dokumenta

Top