Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Saradnja Eurobank i AXA osiguranja

2 Oktobar 2014.

Beograd, 2. oktobar 2014. godine – Zahvaljujući saradnji sa AXA Osiguranjem, Eurobank je svojim klijentima obezbedila mogućnost da uz gotovinske ili refinansirajuće kredite, ugovore osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) i gubitka zaposlenja.

Osiguranje će pomoći klijentima Eurobank da prevaziđu poteškoće kod otplate kredita u slučajevima iznenadnog prestanka radnog odnosa, potpunog trajnog invaliditeta ili u najgorem slučaju smrti usled nezgode. Klijenti koji nisu u mogućnosti da se osiguraju od gubitka zaposlenja, mogu da ugovore osiguranje koje pokriva slučaj bolničkog lečenja usled nezgode.

“Živimo u vremenu punom neizvesnosti kada nam je potrebna dodatna sigurnost. Saradnjom sa AXA Osiguranjem, Eurobank je klijentima dala mogućnost da obezbede dodatnu finansijsku zaštitu sebi i svojoj porodici. Naš partner u ovome je je kompanija koja, kao članica AXA Grupe, globalnog lidera u oblasti osiguranja, garantuje našim klijentima pouzdanost i sigurnost”, izjavio Vladan Vilotijević, Direktor razvoja u Sektoru za stanovništvo.

U slučaju prestanka radnog odnosa koji je nastao mimo volje klijenta, AXA Osiguranje pokriva mesečne rate kredita dospele na plaćanje nakon prestanka radnog odnosa, do ukupno 12 meseci u toku perioda otplate kredite. Za slučaj bolničkog lečenja koje traje u kontinuitetu 15 ili više dana, AXA Osiguranje isplaćuje narednih 6 mesečnih rata kredita koje su dospele za plaćanje nakon početka bolničkog lečenja. U slučaju nastanka potpunog trajnog invaliditeta ili smrti usled nezgode, AXA Osiguranje pokriva iznos ostatka glavnice duga po kreditu nastao od trenutka kada se desi osigurani slučaj, najviše do visine osigurane sume.

Svi zainteresovani građani mogu se javiti u bilo kojoj od ekspozitura Eurobank širom Srbije, odnosno saznati dodatne informacije o mogućnosti korišćenja čekova putem besplatnog korisničkog servisa EuroPHONE 0800 1111 44 kao i na web sajtu www.eurobank.rs.

Eurobank
Eurobank je evropska bankarska organizacija sa ukupnom aktivom od 77,6 milijardi evra (na dan 31.12.2013), koja nudi univerzalne bankarske proizvode i usluge u osam zemalja. Eurobank ima snažno prisustvo u Grčkoj, među liderima je u Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji, i nudi vrhunske usluge upravljanja imovinom na Kipru, u Luksemburgu, Londonu, a prisutna je i u Ukrajini. Više informacija o Eurobank može se naći na adresi www.eurobank.rs

AXA
AXA Osiguranje je članica AXA grupe, globalnog lidera u oblasti osiguranja. AXA Grupa je svetski lider u osiguranju i upravljanju sredstvima, sa oko 157.000 zaposlenih koji pružaju usluge za 102 miliona klijenata u 56 zemalja širom sveta. U 2013. godini prihod po IFRS (međunarodni finansijski standardi izveštavanja) je dostigao 91,2 milijardi evra, a dobit je dostigla 4,7 milijarde evra. AXA Grupa je prema podacima od 31. decembra 2013. upravljala investicionim sredstvima u iznosu od 1.113 milijarde evra. Prema poslednjem istraživanju Interbrenda, AXA Grupa je u 2013. godini, petu godinu zaredom vodeći globalni brend iz oblasti osiguranja.


Za dodatne informacije možete se obratiti ovlašćenoj agenciji za odnose sa javnošću, Represent Communications.
Kontakt osobe: Ivana Pavlović 063 345 329, Nevena Milenković 063 384 049
Top