Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Finansijski rezultati za 1. kvartal 2014. godine

30 Maj 2014.

Rezultati za prvi kvartal 2014. godine potvrđuju pozitivan trend operativnog učinka Eurobank

  • Prihod pre rezervisanja nastavlja da raste, za 9,0 odsto u odnosu na prethodni kvartal, na 194 miliona evra.
  • Operativni troškovi smanjeni za 12,7 odsto u odnosu na prethodni kvartal i za 11,0 odsto u odnosu na isti period prošle godine na uporednoj osnovi.
  • Novi krediti koji kasne sa otplatom duže od 90 dana u Grčkoj smanjeni za 11 odsto u poređenju sa prethodnim kvartalom, na 599 miliona evra.
  • Obezvređivanje potraživanja poraslo na 8,2 milijarde evra i koeficijent pokrivenosti kredita koji kasne sa otplatom duže od 90 dana povećan za 40 baznih poena, na 50,3 odsto.
  • Tier I koeficijent akcijskog kapitala (CET1) na 17,7 odsto nakon uvećanja akcijskog kapitala za 2,864 miliona evra.
  • Izlazak iz Fonda pomoći za hitnu likvidnost (ELA), dalje poboljšanje troškova depozita, odnos plasmana i depozita stabilan ispod 110 odsto.
  • Krajnji rezultat -207 miliona evra u poređenju sa -913 miliona evra u četvrtom kvartalu 2013. godine.

,,Rezultati za prvi kvartal 2014. godine potvrđuju pozitivan trend operativnog učinka Eurobank. Nastavak rasta prihoda pre rezervisanja, smanjen procenat novih kredita koji kasne sa otplatom i izlazak iz Fonda za pomoć za hitnu likvidnost omogućavaju nam da budemo optimisti u pogledu sprovođenja našeg strateškog plana i daljeg rasta u narednim kvartalima.

Nakon uspešno izvršenog uvećanja akcijskog kapitala, naši prioriteti su efikasno upravljanje problematičnim kreditima, rast prihoda pre rezervisanja i finansiranje realne ekonomije u kontekstu ukupne poboljšane privredne klime u Grčkoj.’’

Povezana dokumenta

Top