Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Nalog za prenos sredstava pre početka isplate obveznica po osnovu stare devizne štednje

29 April 2014.

Beograd, 29. april 2014 – Eurobank, kao zvanični agent Vlade Srbije, 31. maja počinje sa isplatom ovogodišnje rate obveznica serije A2014.

U želji da proceduru raspolaganja obveznicama Republike Srbije po osnovu stare devizne štednje učini što jednostavnijom, Eurobank kao i ranijih godina vlasnicima računa hartija od vrednosti pruža mogućnost da već od danas mogu doći u najbližu filijalu banke i dati Nalog za prenos dospele rate stare devizne štednje serije A2014 na račun Slobodne štednje, čime će uštedeti vreme i ostvariti dodatni prihod.


Davanjem naloga za prenos, sredstva će već 31. maja biti automatski preneta na račun Slobodne štednje i po želji klijenta slobodna za raspolaganje ili dalju štednju. Dodatna specijalna pogodnost računa Slobodne štednje podrazumeva da će klijenti koji dospelu ratu stare devizne štednje prebace na ovaj račun, već od 31. maja 2014. godine dobiti veoma atraktivnu kamatnu stopu na svoja sredstva. Pored toga, sredstva će im biti na raspolaganju u svakom trenutku, uz maksimalnu sigurnost i bez dodatnih troškova. Ukoliko klijent ne poseduje račun Slobodne štednje ima mogućnost da račun otvori na licu mesta, prilikom davanja naloga za prenos – ističe Goran Tomić, direktor sektora štednje Eurobank.


Nalog za prenos dospele rate stare štednje, na partiju Slobodne štednje, može dati samo vlasnik obveznica stare štednje. Potrebno je da priloži potvrdu o stanju na računu u Centralnom registru hartija od vrednosti (CRHoV) i važeću ličnu ispravu (lična karta, pasoš, izbeglička legitimacija, legitimacija raseljenog lica).


Eurobank je omogućila svim zainteresovanim građanima da i posredstvom specijalne opcije internet stranice www.eurobankefg.rs/savetnikzastednju ili besplatnim pozivom na Euro PHONE 0800 1111 44 dobiju odgovore na sva pitanja od Savetnika za štednju i oko dodatnih informacija koje se odnose na isplatu stare devizne štednje.

*

Eurobank je evropska bankarska organizacija sa ukupnom aktivom od 77,6milijardi evra (na dan 31.12.2013), koja nudi univerzalne bankarske proizvode i usluge u osam zemalja. Eurobank ima snažno prisustvo u Grčkoj, među liderima je u Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji, i nudi vrhunske usluge upravljanja imovinom na Kipru, u Luksemburgu, Londonu, a prisutna je i u Ukrajini.

Više informacija o Eurobank može se naći na adresi www.eurobank.rs

Za dodatne informacije možete se obratiti ovlašćenoj agenciji za odnose sa javnošću,Represent Communications. Kontakt osobe: Ivana Pavlović 063 34 53 29i Marina Velev 060/75 74 745

Povezana dokumenta

Top