Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Eurobank a.d. Beograd - finansijski rezultati za 2013. godinu

16 April 2014.

Snažna pozicija likvidnosti

Depoziti klijenta su porasli za 5% i dostigli iznos od 97 milijardi RSD. Istovremeno Banka je nastavila uspešnu saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama i deo svojih plasmana je finansirala iz ovih izvora koji su na dan 31.12.2013. godine iznosili 11,8 milijardi RSD

Povezana dokumenta

Top