Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Eurobank u akciji buđenja ekološke svesti

24 Februar 2014.

Beograd, 27. februar 2014 – Eurobank je kao generalni pokrovitelj podržala CSR forum, projekat posvećen jednom od najvećih problema današnjice - degradaciji životne sredine, njenom zagađenju i eksploatisanju. Forum sa ciljem uključivanja mladih i stvaranja bolje sredine za buduće generacije, održava se u organizaciji studentske Međunarodne asocijacije studenata ekonomskih i trgovinskih nauka (AIESEC) u Srbiji.

„Učešćem u projektima koji za cilj imaju buđenje ekološke svesti kod studenata i srednjoškolaca, Eurobank potvrđuje tezu da je edukacija mladih jedna od najvažnijih odlika lidera u oblasti društveno odgovornog poslovanja. Kroz razgovore o najboljim praksama, ali i izazovima u njihovom ostvarenju, pokušali smo da istaknemo kako je životna sredina odgovornost svih, te da svaki pojedinac, a kompanija posebno, u svom domenu može uticati na rešavanja ovog gorućeg problema društva”, izjavila je Željka Ćirić Jakovljević,Menadžer korporativnih komunikacija .

Kao potvrda za ostvarene rezultate u oblasti zaštite životne sredine, Eurobank je nedavno izdat prvi energetski pasoš u bankarskom sektoru za upravnu zgradu „Eurobank Centar“ u ulici Vuka Karadžića 10 u Beogradu. Pored toga, u skladu sa najvišim ekološkim standardima, Eurobank je uvela mere u svom poslovanju, koje utiču na potrošnju enegije, uključujući korišćenje kompakt fluo sijalica, recikliranje papira u akciji “Ja recikliram papir, a ti?“, recikliranje rashodovane IT opreme i edukacije zaposlenih o značaju štednje energetskih resursa.

Povezana dokumenta

Top