Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Eurobank – prvi energetski pasoš u bankarskom sektoru

4 Februar 2014.

Beograd, 04. februar 2014 – Eurobank izdat je prvi energetski pasoš u bankarskom sektoru za upravnu zgradu Eurobank Centar u ulici Vuka Karadžića 10 u Beogradu. Energetski pasoš sa ocenom C predstavlja potvrdu ulaganja Eurobank u zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Eurobank Centar je među prvim poslovnim zgradama u Beogradu koja je spojila funkcionalnost sa ekološkim dizajnom, istovremeno prilagođena i potrebama osoba sa invaliditetom.

„Eurobank kontinuirano ulaže u razvoj rešenja koja doprinose energetskoj efikasnosti, a zaštita životne sredine predstavlja jedan od osnovnih postulata Eurobank koja za cilj ima zaštitu životne sredine i obezbeđivanja održivog razvoja. Primena energetskih pasoša direktno utiče na povećanje energetske efikasnosti i odgovornije raspolaganje prirodnim resursima“ - navodi Aleksandar Đurković, rukovodilac Službe za poslovne prostore Eurobank.

Energetski pasoš sadrži opšte podatke o određenoj zgradi, energiji koja se upotrebljava, klimatske i termotehničke podatke kao i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava samog objekta. Osim materijalne uštede, sertifikovane zgrade doprinose i zaštiti životne sredine, što predstavlja prioritet. Društvena korist koja proizilazi iz zaštite životne sredine podstiče na stvaranje bezbednog, produktivnog i ekonomičnog radnog okruženja uz istovremeno smanjenje troškova održavanja i štednju energenata.

Povezana dokumenta

Top