Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

SPAJANJE BANAKA EUROBANK I NEW PROTON

27 Novembar 2013.

Petak, 27. novembar 2013. - Eurobank Ergasias S.A. (Eurobank) objavljuje da je spajanje Eurobank sa bankom New PROTON BANK S.A.

Petak, 27. novembar 2013. - Eurobank Ergasias S.A. (Eurobank) objavljuje da je spajanje Eurobank sa bankom New PROTON BANK S.A. (New PROTON), koja je u 100% vlasništvu Eurobank, završeno danas, nakon što je Ministarstvo za razvoj i konkurentnost izvršilo registraciju odgovarajuće odluke br. K2 – 7010/22.11.2013 u Opštem komercijalnom registru (G.E.MI.).

Operativna integracija ove dve banke, koja podrazumeva prenos IT sistema i proizvoda banke
New PROTON u Eurobank, kao i spajanje mreža za pružanje usluga klijentima između njih, završava se u petak, 6. decembra 2013. godine.

Povezana dokumenta

Top