Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Darovane knjige biblioteci Ekonomskog fakulteta u Beogradu

30 Oktobar 2013.

Eurobank podstiče razvoj ekonomske misli kod studenata ekonomskih nauka

Darovane knjige biblioteci Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Beograd, 30. oktobar 2013 – U cilju unapređenja obrazovnog sistema Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i doprinosa knjižnom fondu biblioteke Fakulteta, Eurobank je darovala 30 knjiga sabranih dela čuvenog britanskog ekonomiste Džona Mejnarda Kejnsa (John Maynard Keynes) “Collected Writings of John Maynard Keynes” kao i kritički osvrt na delo Džona Mejnarda Kejnsa pripremljenih od strane Džona K. Vuda“ John Maynard Keynes Critical Assessments I and II edited by John C. Wood”. Takođe, Eurobank je finansirala i novo izdanje prevoda knjige „Opšta teorija zaposlenosti, kamate i novca“ Džona Mejnarda Kejnsa, a u izdanju Službenog glasnika.
Predsednik Izvršnog odbora Eurobank Filipos Karamanolis posetio je Ekonomski fakultet i ovom prilikom darovao knjige dekanu Prof. dr Branislavu Boričiću. „Sa velikim zadovoljstvom ističem da saradnja sa Ekonomskim fakultetom u Beogradu ima za cilj dodatni podstrek za unapređivanje znanja studenata iz oblasti ekonomske misli. Kroz istraživanje literature neprevaziđenog ekonomskog mislioca Kejnsa, nove generacije studenata će moći mnogo bolje da kritički sagledaju i razumeju trenutna zbivanja u svetskoj privredi.“ – istakao je Filipos Karamanolis, predsednik Izvršnog odbora Eurobank.

Povezana dokumenta

Top