Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Obaveštenje o promeni BIC koda banke

15 Oktobar 2013.

Obaveštenje

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će zbog izmene poslovnog imena banke od 02.11.2013. godine biti u upotrebi novi BIC kod banke ERBKRSBG. U vezi sa tim, obaveštavamo Vas da svi ostali opšti podaci banke ostaju nepromenjeni.

Molimo Vas da obavestite svoje ino partnere, kao i da izvršite odgovarajuće promene u Vašim sistemima ukoliko je to potrebno. Nove instrukcije za usmeravanje deviznih priliva biće dostupne na zvaničnoj internet strani Banke i u ekspoziturama Banke.

S poštovanjem,
Vaša Eurobank
Top