Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Finansijski rezultati za drugi kvartal 2013. godine

3 Septembar 2013.

Finansijski rezultati za drugi kvartal 2013. godine

Finansijski rezultati za drugi kvartal 2013. godine
  • Preuzimanje banaka New Hellenic Postbank i New Proton Bank jača stratešku poziciju Eurobank u domaćem bankarskom sektoru. Likvidnost povećana za 4 milijarde evra dok se pro-forma odnos kredita i depozita poboljšao na 116% u odnosu na 136% na kraju juna 2013. Godišnja sinergija od 200 miliona evra 2015. godine.
  • Neto prihod od kamata povećan za 9% u drugom kvartalu 2013. u odnosu na prvi.
  • Operativni troškovi dodatno smanjeni sedmi kvartal zaredom, za 8,5% u odnosu na prvu polovinu 2013.
  • Osnovni prihod pre rezervisanja porastao na 120 miliona evra, u odnosu na 93 miliona u prvom kvartalu.
  • Novi krediti koji kasne sa otplatom više od 90 dana u Grčkoj smanjeni za 29% u odnosu na prvi kvartal. Rezervisanja za problematične kredite ostala su ista u odnosu na prethodni kvartal.
  • Neto dobit u prvoj polovini 2013. godine 45 miliona evra, uključujući odloženu poresku dobit.
  • Operativni rezultat –244 miliona evra u drugom kvartalu 2013.
,,Ekonomske prilike su i dalje nepovoljne i u skladu s tim drugi kvartal odražava trenutno ekonomsku situaciju.

Kupovinom banaka New Hellenic Post Bank i New Proton Bank, Eurobank je ojačala svoju stratešku poziciju u okviru grčkog bankarskog sistema. Istovremeno, banka je znatno proširila bazu klijenata i poboljšala likvidnost.

Integrisanje ove dve banke i korišćenje sinergije koja iz toga sledi osnovni su prioriteti. Isto tako, ispitujemo načine na koje možemo da redefinišemo poslovni i operativni model banke; naglaskom na, između ostalog, pristupu koncentrisanom na klijente, cilj je da se dodatno poboljša likvidnost, unapredi efikasnost i obezbedi profitabilnost. Cilj je da se privuče kapital privatnog sektora.’’

Hristos Megalu – generalni direktor

Povezana dokumenta

Top