Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Eurobank reciklirala 2.460kg elektronske opreme

22 Jul 2013.

Eurobank je predala 2.460kg opasnog otpada na reciklažu, koji će obraditi reciklažni centar „Božić i sinovi.

Kroz ovu akciju, Eurobank je do sada reciklirala oko 23,4 tone rashodovane elektronske opreme.

„Finansijski sektor može da odigra ključnu ulogu u transformaciji ka održivoj životnoj sredini. Kao finansijski posrednici u ekonomiji, finansijske institucije mogu da doprinesu olakšavanju ekoloških problema, istovremeno koristeći mogućnosti koje održivost nudi sektoru“, izjavila je Aleksandra Janjić, iz Odeljenja za zaštitu životne sredine u sektoru bankarskih operacija Eurobank.

Elektronski otpad ima najveću stopu porasta, obzirom na brz razvoj tehnologije. Nepravilno postupanje električnim i elektronskim otpadom može značajno da ugrozi životnu sredinu, kao i zdravlje stanovništva zbog svoje toksičnosti. U jednom elektronskom uređaju može se naći između 600 i 1.000 toksičnih komponenti, od kojih su najčešće PVC plastika, olovo, hrom, kadmijum, barijum, berilijum, polihlorin bifenili. Reciklažom ovog otpada postiže se pravilan tretman, čime se dobijaju vredne sekundarne sirovine, dok se sa štetnim materijalima pravilno postupa, čime se štiti životna sredina i zdravlje ljudi.

Pored reciklaže elektronskih uređaja, Eurobank je pokrenula i mnoge druge ekološke inicijative kao što su podrška globalnom pokretu “Sat za našu planetu“, akcija “Ja recikliram papir, a ti?“ u okviru koje je banka do sada reciklirala preko 20 tona papira i projekat „Eurobank PARKOVI“ kroz koji je obnovila 10 gradskih parkova širom Srbije, pretvarajući ih u zelene oaze.

Eurobank je jedina banka u Srbiji koja je od 2011. godine pridružena članica Programa za finansijsku inicijativu u oblasti zaštite životne sredine Ujedinjenih nacija (United Nations Environment Program for Finance Initiative - UNEP FI), i u okviru ove saradnje nastavlja da bude odgovoran partner društvu u Srbiji.

Povezana dokumenta

Top