Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Saopštenje za medije

15 Jul 2013.

Eurobank Ergasias S.A. (,,Eurobank’’) potpisala je sa Grčkim fondom za finansijsku stabilnost (,,HFSF’’) dva obavezujuća ugovora o kupovini 100 odsto akcija i glasačkih prava u bankama New TT Hellenic Postbank S.A. (,,HPB’’) i New Proton Bank S.A. (,,Proton’’).

Saopštenje za medije
Integracijom banaka HPB i Proton, proširena Eurobank grupa jača svoju statešku poziciju u okviru grčkog bankarskog sistema i povećava kapacitete za pružanje podrške grčkim firmama i stanovništvu. Značajna sinergija koja se ostvaruje kupovinom ove dve banke čini investicioni položaj Eurobank privlačnijim, što podstiče njenu reprivatizaciju u korist grčke države i ekonomije. U okviru nove grupacije, HPB će poslovati kao nezavisna mreža, oslanjajući se na svoju dugu istoriju, odnos sa depozitnim klijentima i ulogu u ekonomiji.

Nakon kupovine banaka HPB i Proton, nova grupacija će imati 20.115 zaposlenih i 1.261 ekspozituru u sedam zemalja. Ova transakcija će dodatno poboljšati sledeće parametre poslovanja grupacije:
  • Rast depozita za 12 milijardi evra, premašujući rast kredita za 4,2 milijarde.
  • Poboljšan odnos između kredita i depozita od 114 odsto (u odnosu na 132 odsto u martu 2013).
  • Porast ukupne aktive za 23 odsto na 79,4 milijarde evra.
  • Procenjuje se da kombinovana sinergija iz ove dve transakcije iznosi oko 200 miliona evra godišnje do 2015, uz trenutnu neto vrednost od oko 800 miliona.
Pregled kupovine banke HPB

U zamenu za 100 odsto akcija i glasačkih prava u banci HPB, Eurobank je pristala da plati ukupno 681 milion evra u obliku novoemitovanih običnih akcija Eurobank, po odobrenju akcionara Eurobank na vanrednoj generalnoj skupštini.

Konačan broj akcija koje će pripasti Grčkom fondu za finansijsku stabilnost zavisiće od iznosa prosečne cene akcija Eurobank na Atinskoj berzi u periodu od 10 radnih dana pre vanredne generalne skupštine, pri čemu će minimum iznositi 1.418.750.000 akcija.

Pregled kupovine banke Proton

Prema uslovima transakcije koje je definisao Grčki fond za finansijsku stabilnost, Eurobank će platiti 1 evro u gotovini u zamenu za 100 odsto akcija i glasačkih prava u banci Proton. Pre završetka transakcije, Grčki fond za finansijsku stabilnost će pokriti potrebe banke Proton za kapitalom u iznosu od 395 miliona evra.

Završetak ovih transakcija zavisi od odobrenja nadležnih regulatornih i nadzornih tela.

Finansijski savetnici Eurobank u obe transakcije bili su Barclays Bank PLC, preko svoje investicione banke, i Deutsche Bank AG, ogranak u Londonu.

Strategija integracije za banke HPB i Proton

Oslanjajući se na princip ,,jedna banka – dve robne marke’’, Eurobank je razvila detaljan plan integracije za banku HPB, čiji je cilj da se na najbolji način iskoriste konkurentske prednosti, uz poštovanje njene duge i velike tradicije.

Po ovom obrascu, mreža ekspozitura banke HPB će ostati autonomna pod robnom markom ,,Postbank’’ koji je u javnosti sinonim za štednju i nastaviće da opslužuje svoje klijente.

Eurobank namerava da integriše mrežu ekspozitura banke Proton, uz garanciju kontinuiteta usluge njenim klijentima.

Uvećana Eurobank namerava da ostvari sinergiju kroz integraciju informacionih sistema i centralizaciju poslovanja banaka HPB i Proton.

Rukovodstvo Eurobank će sarađivati sa rukovodecim timovima banaka HPB i Proton, uz poštovanje vrednosti njihovih ljudskih resursa.

Povodom uspešne kupovine banaka HPB i Proton, generalni direktor Eurobank Hristos Megalu (Christos Megalou) izjavio je sledeće:

,,Kupovina banaka Hellenic Postbank i Proton Bank predstavlja veliku prekretnicu za Eurobank i proces restrukturiranja grčkog bankarskog sistema.
Nakon što znatno ojača bazu kapitala i likvidnost, uz kombinovanje kreativnih snaga ove tri organizacije, Eurobank će moći da podrži grčke firme i stanovništvo i dodatno doprinese naporima vezanim za oporavak grčke ekonomije.

Hellenic Postbank je važna institucija u grčkom bankarskom sistemu koju izuzetno cenimo i koja ima važnu ulogu u našoj proširenoj grupaciji i na bankarskom tržištu uopšte. HPB se tradicionalno povezuje sa štednjom u našoj temlji i zato će nastaviti da posluje kao autonomna mreža.

Ostvarena je značajna sinergija u okviru nove grupacije od koje će koristi imati naši akcionari, grčka država i poreski obveznici. Naš cilj je i dalje uspešna reprivatizacija Eurobank.

Klijentima i zaposlenima u bankama HPB i Proton želimo dobrodošlicu, uz obećanje da ćemo zajedno dati veliki doprinos oporavku grčke ekonomije.’’

Povezana dokumenta

Top