Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Finansijski rezultati za 1. kvartal 2013. godine

5 Jun 2013.

Finansijski rezultati za 1. kvartal 2013. godine

Finansijski rezultati za 1. kvartal 2013. godine
  • Direktna i potpuna dokapitalizacija Eurobank u iznosu od 5,8 milijardi evra od strane Grčkog fonda za finansijsku stabilnost povratio je poziciju banke u pogledu kapitala. Pro-forma EBA core tier I koeficijent iznosi 9,5%.
  • Depoziti u Grčkoj porasli su za 1,5 milijardi evra u 1. kvartalu 2013. godine a finansiranje novcem Evrosistema smanjeno je na 21,3 milijarde evra, u odnosu na 34 milijarde evra u prvoj polovini 2012. Odnos kredita i depozita poboljšan je na 132%.
  • Ukupna rezervisanja za nenaplative kredite smanjena su za 5% u odnosu na 4. kvartal 2012, na najniži nivo u poslednja 4 kvartala od 418 miliona evra.
  • Smanjenje troškova je povećano za 9% u odnosu na isti period iste godine. Kumulativno smanjenje troškova od 2008. godine dostiči će 30% na kraju ove godine.
  • Neto dobit od međunarodnog poslovanja porasla je na 12 miliona evra, što je najbolji rezultat u poslednjih 6 kvartala. Rezervisanja za nenaplative kredite pala su na najniži nivo od početka krize u istočnoj Evropi.
  • Neto dobit nakon oporezivanja iznosi 375 miliona evra, uključujući jednokratne dobitke.
,,Nakon dokapitalizacije, Eurobank sada ulazi u novu fazu, uz niz ohrabrujućih dešavanja u grčkoj ekonomiji, koja se odnose na veliki napredak postignut na polju fiskalnih prilagođavanja i strukturnih reformi, što je dovelo do vidljivog poboljšanja odnosa tržišta prema Grčkoj.

U prvom kvartalu 2013, Eurobank je ostvarila pozitivan trend niza ključnih pokazatelja, od kojih je najvažniji pad rezervisanja za kredite koji kasne sa naplatom, kontinualan rast depozita stanovništva i ponovno uspostavljanje profitabilnosti u međunarodnom poslovanju.

Sa pojačanom bazom kapitala i zahvaljujući svojoj poziciji sistemske banke, Eurobank je u mogućnosti da odigra važnu ulogu u strateškom restrukturisanju grčkog bankarskog sistema koje je u toku. Isto tako, cilj banke je da se brzo vrati na tržišta i privuče kapital iz privatnog sektora. Osim toga, zahvaljujući visokom kvalitetu kadrova i tesnim vezama sa klijentima, banka je i dalje fokusirana na finansiranje ekonomije putem inovativnih inicijativa koje za cilj imaju da podstaknu poslovanje zdravih, izvozno-orijentisanih i međunarodno konkurentnih kompanija, koje su od ključne važnosti za izlazak zemlje iz krize.’’

Nicholas Nanopoulos – generalni direktor

Povezana dokumenta

Top