Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Počinje isplata obveznica stare devizne štednje u Eurobank

30 Maj 2013.

Beograd, 30. maj 2013 – Eurobank, kao zvanični agent Vlade Srbije, servisira isplatu ovogodišnje rate obveznica stare devizne štednje koja dospeva od 31. maja.

Eurobank je i ove godine potpuno spremna za isplatu dospele rate obveznica stare devizne štednje, koja počinje 31. maja. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije, te će tako biti isplaćeni svi klijenti koji dostave validnu dokumentaciju. Klijenti će naplatiti svoje obveznice uz prezentovanje važeće lične isprave (lična karta, izbeglička legitimacija, legitimacija raseljenog lica ili pasoš) i izvoda o stanju na računu u Centralnom registru, depou i kliringu za hartije od vrednosti (CRHoV).

Pored gore navedenih dokumenata dodatni dokument će biti neophodan samo klijentima čija dospela rata prelazi iznos od EUR 5.000, a koji se do sada nisu obraćali Banci, kao i klijentima koji nisu podizali svoje obveznice u poslednje dve ili više uzastopnih godina. Ukoliko se isplata obavlja ovlašćenom licu, koje bi trebalo da priloži dodatni dokument, ono pored svog dodatnog dokumenta prilaže i fotokopiju vlasnikovog identifikacionog dokumenta. Kao dodatni dokument u ovu svrhu se može prihvatiti: pasoš, vozačka dozvola, overena zdravstvena knjižica, poslednji ček od penzije, telefonski račun za prethodni mesec, račun za utrošenu električnu energiju ili račun komunalnih usluga za prethodni mesec.

Štednja po viđenju predstavlja odličan izbor za klijente koji se opredele da nastave da štede. Pogodnost računa Štednje po viđenju podrazumeva atraktivnu kamatnu stopu na sredstva koja su klijentima dostupna u svakom trenutku, uz maksimalnu sigurnost i bez dodatnih troškova. Klijenti koji ne poseduju ovakve račune imaju mogućnost da ih otvore na licu mesta u filijalama Eurobank širom Srbije.

Eurobank je omogućila svim zainteresovanim građanima da i posredstvom specijalne opcije internet stranice www.eurobank.rs/savetnikzastednju ili besplatnim pozivomna Euro PHONE 0800 1111 44 dobiju odgovore na sva pitanja od Savetnika za štednju i oko dodatnih informacija koje se odnose na isplatu stare devizne štednje.

Povezana dokumenta

Top