Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Krediti sa subvencijom za privrednike u Eurobanci

13 Februar 2013.

Beograd, 13. Februar 2013. godine – Eurobanka se priključila programu i počela je da odobrava subvencionisane kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava za mala i srednja preduzeća i preduzetnike, u skladu sa uredbom Vlade Srbije iz Februara 2013. godine.

Krediti se odobravaju u dinarima i uz primenu valutne klauzule za finansiranje održavanja likvidnosti i obrtnih sredstava, a do najvišeg iznosa iskazanog u dinarima za mala preduzeća i preduzetnike do 30 miliona dinara, a za srednja preduzeća do 200 miliona dinara.

Kamata koja se obračunava korisniku kredita za dinarske kredite je u visini referentne kamatne stope Narodne Banke Srbije dok za kredite sa valutnom klauzulom je 3.5% na godišnjem nivou, na iznos kredita koji su odobreni sa rokom vraćanja od 18 meseci, u okviru koga je grejs period pet meseci.

Povezana dokumenta

Top