Kontakt centar: 0800111144; 381 11 2023 353

Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Kredit iz Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u saradnji sa Ministarstvom privrede

Eurobank Direktna a.d. Beograd učestvuje u Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini u saradnji sa Ministarstvom privrede.
Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara i izvođenje građevinskih radova, i to:

 • nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara, poput:
  • proizvodne opreme i/ili mašina;
  • transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;
  • delova, specijalizovanih alata za mašine;
  • mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje;
 • nove opreme za izvođenje građevinskih radova, i to:
  • građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova.
Sredstva iz ovog programa se ne mogu koristiti za:
 • porez na dodatnu vrednost;
 • pokrivanje troškova u vezi sa nabavkom opreme (troškovi transporta, carinjenja, špedicije, skladištenja, montaže i instaliranja opreme, obuke i sl.);
 • pokrivanje troškova u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita;
 • refundaciju sredstava za već nabavljenu opremu (avansiranu, plaćenu ili isporučenu);
 • zajmove i rate za otplatu kredita, reprogram kredita;
 • nabavku opreme koju podnosilac zahteva za dodelu bespovratnih sredstava sam proizvodi;
 • ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.
Finansijski okvir:
 • minimalni udeo sopstvenih sredstava korisnika iznosi 5% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme,
 • kredit Eurobank Direktne 70%,
 • bespovratna sredstva iznose 25% od neto vrednosti nabavke proizvodne opreme - sufinansiranje države (od 500.000 – 5.000.000 dinara*).
* Visina bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu određuje se u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembra 2020. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja: 1 zaposlen – do 1,0 milion RSD, 2-5 zaposlena – do 2,5 miliona RSD, 6 i više zaposlenih – do 5,0 miliona RSD.
Korisnici sredstava ovog programa mogu biti:
 • pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu (“Službeni glasnik RS, broj 73/19) prema finansijskim izveštajima za 2019. godinu;
 • preduzetnici registrovani u APR najkasnije 31.12.2018. godine.
Učešće u Programu je ograničeno uslovima koje je propisalo Ministarstvo privrede. Sve detalje u vezi sa programom i uslovima možete pogledati na zvaničnom sajtu Ministarstva privrede ovde.
Top