Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Zadovoljstvo klijenata

Mi u Eurobank Direktnoj verujemo, da su dobra i otvorena komunikacija, uvažavanje Vašeg mišljenja i uzajamno poverenje, ključne vrednosti naše saradnje.Zato Vas pozivamo da nam uputite svoj prigovor, pitanje, sugestiju ili pohvalu koji će nam pomoći da naše proizvode i usluge učinimo još boljim.

Nadamo se da ćemo se bolje upoznati, da bismo mogli da razumemo Vaše potrebe i očekivanja i na taj način da izgradimo dobre partnerske odnose.


Služba za odnose sa klijentima
office@eurobank-direktna.rs
Vuka Karadžića 10
11000 Beograd, Srbija

Eurobank Direktnu možete kontaktirati na jedan od sledećih načina:

 • Web sajt:
 • E-mail: office@eurobank-direktna.rs
 • Mreža: Najbliža ekspozitura
 • Kontakt centar Eurobank Direktne: 0800 1111 44 (besplatan poziv) i +381 11 2023 353* (Za pozive iz inostranstva i sa mobilnog telefona, pozivi se plaćaju)
 • Poštom na adresu: Eurobank Direktna ad, Služba za odnose sa klijentima, Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija
 • Prigovor možete podneti u pisanoj formi, i to na sledeći način:
  • Slanjem pisanog prigovora na sledeću mejl adresu: office@eurobank-direktna.rs
  • Podnošenjem pisanog prigovora na obrascu Banke ili u slobodnoj pisanoj formi u bilo kojoj ekspozituri Eurobank Direktne Banke
  • Slanjem pisanog prigovora poštom na adresu: Eurobank Direktna ad, Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd
  • Pisani prigovor možete podneti i putem internet stranice Banke https://www.eurobank-direktna.rs/prigovori.8931.html
Banka nema obavezu razmatranja usmenog prigovora.
Prigovor mora da sadrži podatke podnosioca, kao i podatke iz kojih se nesumnjivo može utvrditi odnos sa Bankom na koji se prigovor odnosi, kao i razloge za podnošenje tog prigovora. Banka neće naplatiti naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.
Top