Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Članica Globalnog dogovora UNDP

Globalni dogovor UNDP je najveća dobrovoljna inicijativa građana, nevladinih organizacija i predstavnika privrede, sa preko 4000 članova u 85 zemalja širom sveta.

Okuplja preduzeća koja su posvećena unapređenju sopstvene društvene odgovornosti i prakse, zajedno sa drugim organizacijama iz javnog i društvenog sektora, akademijama i agencijama UN.

Inicijativa Globalnog dogovora služi kao platforma za efektivniju komunikaciju među različitim sektorima, za unapređenje dijaloga, učenje i razmenu znanja na polju privrednih odnosa i društvene odgovornosti, kao i za promociju partnerskih odnosa između poslovnih i udruženja iz javnog sektora i građanstva.

Članice, koje učestvuju u inicijativi kroz nacionalnu mrežu Globalnog dogovora, udružuju inicijative tako što se obavezuju da promovišu univerzalne principe privređivanja u sferi ljudskih prava, prava na rad, očuvanja životne sredine i borbe protiv korupcije u svom poslovanju i odnosima sa unutrašnjim i spoljnim akiconarima.

Tačnije, to su:

Princip 1: Podržavanje i poštovanje zaštite međunarodno zagarantovanih ljudskih prava
Princip 2: Ne-saučestvovanje u kršenju ljudskih prava
Princip 3: Podržavanje prava na slobodno udruživanje i pravo na kolektivne ugovore
Princip 4: Eliminisanje prinudnog rada
Princip 5: Zabrana rada dece
Princip 6: Zabrana diskriminacije u vezi sa zapošljavanjem i zanimanjem
Princip 7: Preduzimanje mera predostrožnosti u vezi sa životnom sredinom
Princip 8: Odgovorno poslovanje prema životnoj sredini
Princip 9: Ohrabrenje razvoja i širenje tehnologija koje čuvaju životnu sredinu
Princip 10: Učestvovanje u borbi protiv korupcije u svakom smislu, uključujući iznudu i pronevere.

Zajedno sa Narodnom bankom Srbije, Program razvoja Ujedinjenih Nacija (UNDP) je 6. decembra 2007. pokrenuo inicijativu za osnivanje Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija i u Srbiji. Banka se nalazi među prvim kompanijama koje su se pridružile Globalnom dogovoru Srbije, te je i kao takva prepoznata kao šampion društvene odgovornosti.
Detaljnije informacije o Globalnom dogovoru mogu se naći na: http://www.unglobalcompact.rs/ i http://www.unglobalcompact.org/
Top