Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Trajni nalog

Uz uslugu “TRAJNI NALOG” više nećete trošiti vreme na čekanje u redu, ni razmišljati da li ste u roku platili račun.

Trajni nalozi koje možete otvoriti u Banci:

 • Štedni trajni nalozi (transfer sa dinarskog na devizni račun - mogućnost kupovine deviza po povoljnijem kursu i prenos na željeni tip računa)
 • Trajni nalozi za plaćanje polisa osiguranja (sa svog dinarskog ili deviznog računa klijent može plaćati svoje dinarske ili devizne obaveze po osnovu polise osiguranja; - Delta Generali, Wiener Stadtische i DDOR Novi Sad)
 • Trajni nalozi za plaćanje :
  • Komunalnih usluga – Infostan, SON Zrenjanin, JSP BOR, Vodovod Požarevac, Komunalno Požarevac ,Toplifikacija Požarevac, JKP Informatika Novi Sad, JKP Objedinjena naplata Niš
  • Računa za usluge fiksne i mobilne telefonije – Telekom, Telenor, VIP Mobile
  • Računa Elektroprivrede Srbije – Elektrodistribucija i Elektrovojvodina, ElektroMorava,ED Jugoistok d.o.o
  * Napomena: Nekadašnji klijenti Direktne banke nemaju mogućnost otvaranja trajnih naloga za plaćanje komunalnih usluga kao ni deviznih trajnih naloga po osnovu polisa osiguranja
 • Trajni nalozi za plaćanje obaveza po kreditnim karticama (minimalni iznos mesečnog zaduženja)

Za ugovaranje trajnog naloga dovoljno je otvoriti račun i sa sobom poneti poslednje neplaćene račune ( PONETI CEO RAČUN SA GORNJIM DELOM GDE JE UPISAN KORISNIČKI BROJ) za usluge koje želite da ubuduće Banka izmiruje umesto Vas, odnosno polisu osiguranja ili ugovor.

Od sada ste u mogućnosti da podnesete Zahtev za Trajni nalog i putem e-B@nking aplikacije. Ulogujete se u Vaš e-B@nking nalog i podnesite Zahtev za online Trajni nalog:

Brzo i jednostavno kreirajte Trajni nalog za Plaćanje računa i Banka će svakog meseca izmirivati Vaše obaveze umesto Vas.

Podnesite Zahtev za Štednju. Definišite mesečni iznos i štedite za stvari koje Vama znače.

Nećete morati da brinete da li je Vaš trajni nalog prošao, registrujte se za SMS obaveštenja i Banka će Vas nakon svakog izvršenja naloga obaveštavati da je Vaš račun plaćen.

Top