Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

SMS obaveštenje

Obaveštavanje putem SMS-a o promenama po računu kao i po kreditnoj kartici

Nakon obavljanja transakcije ( gotovinske uplate, isplate na šalterima, bezgotovinski prilivi/odlivi, podizanje gotovine na bankomatu, kupovina ) dobijate SMS obaveštenje sa informacijom o visini zaduženja i stanju na Vašem računu.

Takođe nakon obavljanja transakcija sa vašom kreditnom karticom(podizanje gotovine na bankomatu, kupovina) dobićete SMS obaveštenje o visini zaduženja i na ovaj način imati precizan uvid o obavljenim transakcijama i sprečiti eventualne zloupotrebe.

Budite uvek obavešteni o naplaćenim ratama kredita.

Za korišćenje naših SMS usluga dovoljno je da prijavite broj Vašeg mobilnog telefona najbližoj ekspozituri Eurobank Direktne a.d.

Ukoliko otvorite jedan od paketa tekućih računa – Euro Plata PREMIJA (EPP), Euro Plata SPORT (EPS) i Paket Exclusive, SMS usluga je potpuno besplatna.

Top