Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Često postavljena pitanja

Koje transakcije mogu da podelim na rate i na koliko rata mogu da podelim transakciju?

Možete da podelite sve transakcije kupovine i podizanja gotovine u zemlji i inostranstvu najkasnije dva meseca od datuma izvršenja transakcije. Na tri ili šest rata možete da podelite transakciju podizanja gotovine, a minimalni iznos za podelu na rate iznosi 3.000 din. Transakcije kupovine možete da podelite na tri, šest, devet ili dvanaest rata: minimalni iznos transakcije kupovine za podelu na tri ili šest rata iznosi 3.000 din, a za podelu na devet ili dvanaest rata iznosi 6.000 din. Ako želite da podelite više od jedne transakcije na rate, svaka transakcija se posebno deli na željeni broj rata.

Na koji način mogu da podelim transakciju na rate (kome da se obratim da bih podelio transakciju na rate)?

Transakcije možete podeliti na rate tako što ćete:

1. Prijaviti podelu na rate preko aplikacije na kojoj se trenutno nalazite

2. Besplatno pozvati Europhone 0800 1111 44/ opciju 1 (poziv je besplatan) a ukoliko zovete sa mobilnog telefona ili iz inostranstva + 381 11 2023 353 i navesti transakciju i željeni broj rata

3. Proslediti SMS obaveštenje o izvršenoj transakciji, koje ste dobili od banke, na broj 5331 sa tekstom Rate,razmak.zeljeni broj rata (za ovu uslugu je neophodno da se registrujete, a poruka ce biti naplaćena sa telefonskog racuna u skladu sa troškovima mobilnog operatera)

Da li banka naplaćuje proviziju za podelu na rate i koliko ona iznosi?

Banka naplaćuje proviziju za podelu na rate kao jednokratni trošak koji iznosi 5% od iznosa transakcije, minimum 500 din.

Da li banka naplaćuje proviziju za podelu na rate za svaku transakciju koju delim na rate?

Banka za svaku transakciju podeljenu na rate naplacuje proviziju.

Koliki će biti iznos rate?

Podelite iznos transakcije sa željenim brojem rata i dobicete iznos jedne rate.

Kada mi dospeva prva rata za uplatu?

Dospeće prve rate zavisi od izabranog roka za plaćanje po kartici, a dospela rata ce biti prikazana na izvodu koji dobijate svakog meseca od Banke. Postoji mogućnost i dobijanja izvoda na e-mail ali je potrebno da posetite najbližu Eurobank ekspozituru kako biste se registrovali za ovu uslugu.

Da li imam grejs period za uplatu i koliko traje?

Grejs period za rate dospele za naplatu iznosi 18 dana od datuma kreiranja mesečnog izveštaja i završava se zaključno sa rokom za plaćanje duga koji je naveden na mesečnom izveštaju koje dobijate svakog meseca od Banke.

Da li banka obračunava kamatu na rate?

Banka ne obračunava kamatu na rate ukoliko ukupni mesečni dug po osnovu dospelih rata izmirite uplatom u celosti i u roku naznačenom na mesečnom izveštaju. Ako ovaj mesečni dug po dospelim ratama ne izmirite u celosti i u naznačenom roku, Banka obračunava kamatu za dospele rate.

Da li mogu pre roka dospeća poslednje rate da izmirim dug po ratama u celosti?

Ukoliko želite, možete u celosti da uplatite dug po ratama pre roka dospeća poslednje rate – potrebno je da prethodno kontaktirate Europhone 0800 1111 44, opcija 1 (poziv je besplatan) a ukoliko zovete sa mobilnog telefona ili iz inostranstva + 381 11 2023 353 i obavestite banku o svojoj nameri. U tom slučaju, banka će izvršiti dospeće svih rata po Vašem nalogu. Nakon toga, pozivom na isti broj možete dobiti podatak o konačnom stanju duga po racunu Vaše kartice i izvršiti uplatu ukupnog dospelog duga.

Dobio sam mesečni izveštaj od banke i ne znam koliko treba da uplatim po dospelim ratama?

Potrebno je da uplatite iznos koji je definisan na mesečnom izvodu u polju „Rate za uplatu“, osim u slucaju kada je iznos u tom polju manji od iznosa u polju“minimum za plaćanje“; tada je potrebno da uplatite iznos iz polja „minimum za plaćanje“

Šta se dešava ako ratu ne uplatim na vreme ili u celosti?

Ako ratu ne uplatite u celosti i na vreme, banka obračunava kamatu do momenta izmirenja duga po dospelim ratama.

Kada treba da uplatim proviziju za podelu transakcije na rate?

Provizija za podelu transakcije na rate dospeva zajedno sa prvom ratom i bice prikazana na mesečnom izveštaju koje dobijate svakog meseca od Banke.

Povezane stranice

Top