Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Stambeni krediti za refinansiranje

Stambeni krediti za refinansiranje osigurani kod NKOSK-a za klijente sa prijemom zarade u Eurobank Direktnoj

Karakteristike kredita:

  • Vrsta kredita: Stambeni kredit za refinansiranje
  • Valuta kredita: Dinarski kredit indeksiran u EUR, kredit se realizuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
  • Učešće: bez učešća
  • Iznos kredita: do 250.000 EUR
  • Period otplate: do 360 meseci
  • Sredstva obezbeđenja - 2 menice, hipoteka I reda u skladu sa Zakonom o hipoteci na nekretnini koja je predmet adaptacije ili drugoj nekretnini ukoliko je procenjena vrednost minimalno 30% iznad vrednosti radova navedenih u Predmeru i predračunu radova, osiguranje nepokretnosti.

Povezana dokumenta

Top