Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Stambeni krediti za kupovinu nekretnine u inostranstvu

Dođite do nekretnine u inostranstvu, brzo, lako i jednostavno!


Uz jedinstvenu ponudu Stambenih kredita za kupovinu nekretnine u inostranstvu Eurobank Direktne, nekretnina u inostranstvu može biti vaša!
Specifičnosti ove vrste kredita:
  • Krediti su bez osiguranja kod Nacionalne korporacije
  • Predmet hipoteke je uvek nekretnina na teriroriji Republike Srbije (ne stavlja se hipoteka na nekretninu koja je predmet kupovine)
  • Maksimani iznos kredita je 70% od iznosa procenjene vrednosti hipotekovane nepokretnosti
Za ovu namenu, kreirali smo ponudu stambenih kredita u dinarima kao i kredite indeksirane u eurima.

Povezana dokumenta

Top